Egzorcyzm Modlitwa o Uwolnienie

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

W Kościele Revival we Wrocławiu głęboko wierzymy w miłosierną miłość Boga, która jest gotowa uwolnić nas od wszelkiego zła. Jest to fundament naszej misji – niesienie pomocy duchowej tym, którzy jej potrzebują. Bez względu na to, z jakim wyzwaniem się mierzysz, pamiętaj, że nie jesteś w tym sam. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, oferując darmową pomoc i wsparcie.

Szczególnym obszarem naszego zainteresowania jest modlitwa o uwolnienie, czasami znana jako egzorcyzm. Wierzymy, że taka modlitwa ma moc uwalniać od zła, które może zakłócać nasze życie. Chociaż słowo „egzorcyzm” może kojarzyć się z konkretnym wyznaniem, takim jak katolicyzm, nasze podejście jest uniwersalne i oparte na biblijnej wierze w miłosierną i wybawczą miłość Jezusa Chrystusa.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

NIEDZIELA

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE MODLIMY SIĘ TAKŻE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ PO SPOTKANIU:
GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

MASZ PYTANIE?

Czym jest egzorcyzm - modlitwa o uwolnienie?

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Egzorcyzm, znany również jako modlitwa o uwolnienie, to praktyka, która ma swoje korzenie w samej Biblii. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus wielokrotnie wypędzał demony i złe duchy, przynosząc ulgę i pokój tym, którzy byli przez nie dręczeni. Najważniejsze tutaj jest przesłanie: Jezus ma moc nad siłami duchowymi. To On posiada władzę, by przywrócić harmonię i wolność. Jego działanie było dowodem miłości Boga do człowieka i pragnienia uwolnienia nas od wszelkiego zła, które zakłóca nasze życie. W Kościele Revival we Wrocławiu staramy się podążać tym śladem. Uważamy, że ta sama moc, którą posiadał Jezus, jest dostępna dla nas dzisiaj. Dlatego oferujemy modlitwy o uwolnienie dla tych, którzy potrzebują wolności od sił, które mogą zakłócać ich życie.

Podobnie jak Jezus, nie robimy tego w celu pokazania jakiejkolwiek oszałamiającej mocy, ale z miłości do bliźnich i pragnienia, by pomóc im odnaleźć pokój i wolność. W naszych modlitwach zawsze zwracamy się do Jezusa, prosząc Go o prowadzenie i ochronę, wierząc, że to On ma moc uwolnić od wszelkiego zła. Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami w naszych walkach. Tak jak Jezus wspierał i leczył tych, którzy do Niego przyszli, tak i my jesteśmy tu, aby wspierać Cię w Twoich walkach, oferując pomoc duchową w formie modlitwy o uwolnienie. Jesteśmy tu, aby wierzyć z Tobą i za Ciebie, bo wierzymy, że Jezus nadal ma moc uwolnienia od wszelkiego zła.

W Kościele Revival we Wrocławiu widzieliśmy wiele przykładów, jak moc Jezusa działa przez modlitwę o uwolnienie. Wiele osób przyszło do nas z ciężarem na sercu, zmagając się z różnymi problemami duchowymi, a przez modlitwę doświadczyło prawdziwej wolności i odnowy. Nie ma zbyt wielkich czy zbyt trudnych sytuacji dla Boga. Bez względu na to, co Cię gnębi, jest miejsce dla Ciebie w naszej wspólnocie, gdzie możemy wspólnie zwrócić się do Boga z prośbą o uwolnienie. Jezus powiedział: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię” (Mateusz 11:28). To zaproszenie jest otwarte dla każdego – bez wyjątku. To, czego doświadczyliśmy w naszej wspólnocie, potwierdza słowa Pisma Świętego: „Więc jeśli Syn was uwolni, będziecie naprawdę wolni” (Jan 8:36). Ta wolność, o której mówi Jezus, jest dostępna dla każdego, kto szuka Jego pomocy.

Pomoc duchowa, którą oferujemy w Kościele Revival we Wrocławiu, to nie tylko modlitwy o uwolnienie, ale również wsparcie i towarzyszenie w drodze do pełnej wolności. Zapraszamy Cię, abyś dołączył do nas i doświadczył tej wolności, którą oferuje Jezus. Duchowa podróż ku wolności to proces, który wymaga czasu, cierpliwości, wiary i odwagi. Ale pamiętaj, nie jesteś w tej drodze sam. Jesteśmy tutaj, aby Ci towarzyszyć, modlić się z tobą i za ciebie, abyś mógł doświadczyć pełni wolności i pokoju, jakie oferuje Jezus. Wiemy, że ta droga może być trudna, ale przekonani jesteśmy, że z Jezusem wszystko jest możliwe. Z radością oczekujemy na to, co Bóg ma dla Ciebie w przyszłości, gdy zaufasz Jego miłosiernemu i mocnemu działaniu.