Wrocław, ul. stargardzka 11d| w każdą niedzielę o 11:00

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI WROCŁAW

KOŚCIÓŁ REVIVAL

Zapraszamy do serca Dolnego Śląska, gdzie w zabytkowym Wrocławiu, przy ul. Stargardzkiej 11D, mieści się Kościół Revival – oaza duchowego odnowienia i głębokiej wiary. Jesteśmy Kościołem Chrześcijańskim we Wrocławiu, który pragnie być mostem łączącym ludzi z Bogiem.

Nasza Wizja Wierzymy w to, że stojąc na progu największego przebudzenia w historii, mamy szansę doświadczyć obecności Boga w sposób dotąd niespotykany. Nasze niedzielne zgromadzenia są świadectwem tego pragnienia, gdzie w centrum uwagi jest Jezus i Jego niezmienna miłość do ludzi.

Dlaczego My? Kościół Chrześcijański Wrocław to nie tylko miejsce, w którym oddajemy chwałę Bogu, ale także społeczność ludzi, którzy pragną dzielić się swoją wiarą, doświadczeniem i miłością. Nasze posługi, takie jak grupy domowe, służba małżeńska czy posługa prorocza, są odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, pomagając w budowaniu trwałych relacji z Bogiem i bliźnimi.

Zaproszenie Jeśli szukasz miejsca, gdzie możesz nie tylko pogłębić swoją wiarę, ale także stać się częścią czegoś większego, Kościół Chrześcijański Wrocław otwiera przed Tobą swoje drzwi. Dołącz do nas i odkryj, jak Bóg może działać w Twoim życiu!

Czym jest kościół chrześcijański?

Kościół chrześcijański to nie tylko struktura organizacyjna czy budynek, w którym odbywają się nabożeństwa, ale przede wszystkim wspólnota ludzi zjednoczonych w wierze w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata. Jest to miejsce, gdzie wierzący mogą wspólnie oddawać cześć Bogu, studiować Pismo Święte, modlić się i dzielić doświadczeniami duchowymi. Kościół chrześcijański pełni również rolę społeczną, angażując się w działania charytatywne, edukacyjne i kulturowe. Jest to miejsce, gdzie ludzie różnych pokoleń, kultur i społecznych tła mogą znaleźć poczucie przynależności, wsparcie i duchowe prowadzenie. W centrum jego działalności leży pragnienie głoszenia Ewangelii i rozpowszechniania nauk Jezusa Chrystusa, aby jak najwięcej osób mogło doświadczyć Jego miłości i zbawienia. 

Kościół chrześcijański jest również miejscem, gdzie wierzący są wyposażani w narzędzia potrzebne do głębokiej duchowej transformacji, co pozwala im żyć w sposób zgodny z wartościami i zasadami chrześcijańskimi. W tym kontekście, kościół nie jest tylko miejscem, do którego się chodzi, ale również społecznością, do której się należy, i misją, którą się realizuje.