Wrocław, ul. stargardzka 11d| w każdą niedzielę o 11:00

KOŚCIÓŁ KATOLICKI A BIBLIA

SŁOWO BOŻE VS KATOLICYZM

Poniższe zestawienie różnic pomiędzy Kościołem Katolickim a Biblią, ma na celu zachęcić wszystkich katolików, tych praktykujących i niepraktykujących, którzy tego jeszcze nie zrobili, aby otworzyli Biblię i zaczęli badać samodzielnie słowo, na którym opierają swoje zbawienie. Czy katolicyzm nie głosi czystego, niezmienionego Słowa Bożego zawartego w Biblii? Nie. Nauka katolicka (katolicyzm) dopuszcza do swojej nauki także tradycje, przekazy słowne, dogmaty i doktryny, encykliki i inne. Każdy katolik, także i niegdyś ja autor tego opracowania, byliśmy od dziecka prowadzeni przez nasze babcie i rodziców do kościoła. Przyjmowaliśmy sakramenty, braliśmy udział w obrządkach, modliliśmy się na różańcu oraz obchodziliśmy święta katolickie. Większość z nas jednak nie miała nigdy okazji i chęci, aby porównać to, czego byliśmy uczeni od dziecka z Biblią. Czy Biblia to najbardziej „zakurzona” książka w polskich domach? Z doświadczenia wiem, że niestety tak. Każdy katolik, który nigdy nie otworzył Biblii sam dla siebie, prawdopodobnie żyje w przeświadczeniu, że nie zrozumie tego, co jest tam napisane.

W większości polskich katolickich domów krąży fałszywa opinia o tym, że Pismo Święte jest napisane w niezrozumiały sposób, dziwnym językiem i nie możemy samodzielnie jej czytać i wyciągać własnych wniosków. Wymagane jest wiele lat studiów, aby móc poprawnie zacząć rozumieć co głosił Jezus oraz jego uczniowie. Czy to ma sens? Absolutnie nie. Język Biblii, a w szczególności Nowego Testamentu jest bardzo prosty i przyjemny w czytaniu. Biblia została dana nam przez Boga głównie po to, abyśmy zaczęli ją czytać. Zachęcam wszystkich odbiorców tego artykułu, aby samodzielnie badali każde z zawartych poniżej zagadnień i nie ufali mi na słowo. Proszę, abyście nie zwracali większej uwagi na szczegóły, źle użyte słowa i błędy logiczne. Jeżeli takie się pojawiają, ich użycie nie było zamierzoną manipulacją. Jeżeli jesteś katolikiem i naprawdę wierzysz, potraktuj ten artykuł jako pierwszy krok do zniszczenia w swojej głowie fałszywych doktryn i dogmatów oraz wszelkich tradycji, które są całkowicie sprzeczne ze słowem Jezusa Chrystusa.

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.

2 List do Tymoteusza 3:16-17
KATOLIKU ZASTANÓW SIĘ!
CZY JEST MOŻLIWE, ŻE KOŚCIÓŁ KATOLICKI NIE JEST TAK NAPRAWDĘ CHRZEŚCIJAŃSKI?

Pomyśl o przerażających konsekwencjach, jeżeli to stwierdzenie jest prawdziwe:

• Setki milionów osób zostało zwiedzionych

• Setki milionów osób nie wejdzie do Królestwa Bożego

• Katolicy są na drodze do duchowego zniszczenia • Od urodzenia jesteś oszukiwany i manipulowany

• Masz szansę się teraz opamiętać

DLACZEGO?
DLACZEGO NAPISALIŚMY TEN ARTYKUŁ I DO KOGO JEST SKIEROWANY?

Bardzo często odzywają się do nas katolicy, którzy kochają Boga w sercu, którzy Go naprawdę szukają. Bóg nie pozostaje bierny w działaniu wobec takich osób. Zaczyna w różnoraki, często nadprzyrodzony i cudowny sposób naprowadzać na prawdę. Wielokrotnie osoby te, dostają objawień we śnie lub spotykają osoby na swojej drodze, które otwierają im oczy. Internet w sferze wiary, jest miejscem zdominowanym przez „Kościół Katolicki”. Pragniemy tym zestawieniem dotrzeć do każdego katolika, który poszukując szczerze prawdy, otrzyma w pigułce to, co pozwoli mu, chociaż na chwilę zdjąć z oczu „katolickie okulary” i zobaczyć czym jest prawdziwa wiara i relacja z naszym Panem Jezusem Chrystusem.

CO POWINIENEŚ ZROBIĆ?
SZUKASZ PRAWDZIWEJ RELACJI Z BOGIEM I CHCESZ SIĘ ODWRÓCIĆ OD GRZECZNEGO ŻYCIA?

Zacznij czytać Słowo Boże, Biblię. Zacznij od Nowego Testamentu. Otwórz dowolną Biblię, którą masz w domu. Pomódl się do Jezusa, poproś, aby pokazał Ci prawdę. Zacznij czytać. Jeżeli pragniesz się narodzić na nowo z wody i z Ducha i iść za Jezusem jako Jego uczeń, wejdź na naszą stronę, poczytaj, czym jest nawrócenie i chrzest: Chrzestwwodzie.pl. Jesteś zdecydowany, zapraszamy Cię do nas, nawet na kilka dni. Pomożemy Ci wiele rzeczy zrozumieć. Jeżeli szatan Cię dręczy, pomodlimy się za Ciebie. Nie szukamy kłótni i dyskusji. Jeżeli nie jesteś gotowy na zmianę i decyzję swojego życia, przemyśl to na poważnie.

Rozwiąż PONIŻSZY TEST A OTRZYMASZ LINK DO ZESTAWIENIA RÓŻNIC POMIĘDZY KOŚCIOŁEM KATOLICKIM A BIBLIĄ

TEST

KATOLICYZM A BIBLIA – RÓŻNICE

RÓŻNICE MIĘDZY BIBLIĄ A DOKTRYNĄ KATOLICKĄ

Dotarłeś do tego miejsca na stronie, co oznacza, że szczegółowo lub bardzo ogólnie, zapoznałeś się z zestawieniem różnic między katolicyzmem a biblią. Nie ma większego znaczenia, jak bardzo zagłębiłeś się w szczegółowość podanych w artykule haseł. Artykuł ten nie jest encyklopedią, jest zawołaniem do każdego katolika, aby otworzył się na prawdziwe, niezniekształcone przez tradycje i doktryny katolickie – SŁOWO BOŻE. Pragnąłbym, abyś dopuścił w swoim sercu myśl, że Ty jako człowiek masz obowiązek i prawo zapytać osobiście Boga: „Panie Jezu, czy to Ty naprawdę jesteś w Kościele Katolickim”? Pytanie wydaje się bardzo proste, ale Bóg nie wymaga od nas elokwencji. Bóg wymaga szczerego szukającego serca, które otworzy się na prawdę Słowa Bożego, którym jest Jezus. Każdy z nas na pamięć zna pierwsze zdanie Ewangelii Jana 1:1 „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. Czy możemy zwątpić w Biblię i Słowa, które są w niej zapisane? Co wówczas będzie naszym fundamentalnym wzorem do naśladowania? Uwierzymy wykładowi drugiego człowieka, gdy nasz Pan pragnie, abyśmy osobiście nawiązali z nim relację? Przecież mówimy o naszym ZBAWIENIU! Różnice pomiędzy Katolicyzmem – Kościołem Katolickim a Biblią możemy zobaczyć sami, Boże Słowo jest żywe. Nie jest to wiedza encyklopedyczna. Otwórz Nowy Testament, otwórz pierwszą Ewangelię Mateusza i zacznij czytać. Zobaczysz, jak Pan zacznie objawiać Ci prawdę.