KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI WROCŁAW

KOŚCIÓŁ REVIVAL

Zapraszamy do odkrycia serca Dolnego Śląska, gdzie w urokliwym Wrocławiu, przy ul. Stargardzkiej 11D, rozkwita Wspólnota Chrześcijańska Wrocław – miejsce, które stwarza okazję do duchowego przebudzenia i wzmocnienia wiary. Nasza Wspólnota Chrześcijańska we Wrocławiu pełni rolę mostu, łączącą ludzi z Bogiem.

Nasza Wizja 
Zakorzenieni w przekonaniu, że stajemy na progu niezwykłego przebudzenia, dążymy do wyjątkowego doświadczenia obecności Boga. Nasze niedzielne zgromadzenia koncentrują się na Jezusie i Jego niezmiennej miłości do ludzi, stanowiąc wyraz tego pragnienia.

Dlaczego My? Kościół Protestancki Wrocław to nie tylko miejsce oddawania chwały Bogu, ale także społeczność ludzi gotowych podzielić się swoją wiarą, doświadczeniem i miłością. Nasze różnorodne posługi, takie jak grupy domowe, służba małżeńska czy posługa prorocza, stanowią odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Pomagamy w budowaniu trwałych relacji z Bogiem i bliźnimi.

Zaproszenie Jeśli poszukujesz miejsca, gdzie nie tylko umocnisz swoją wiarę, ale także stworzysz część czegoś większego, to Kościół Protestancki Wrocław serdecznie Cię zaprasza. Dołącz do nas i odkryj, jak Bóg może przemieniać Twoje życie!

Czym jest kościół PROTESTANCKI?

Kościół Protestancki Wrocław – centrum wspólnoty wierzących, zjednoczonych w wiarze w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata, stanowi nie tylko strukturę organizacyjną ani budynek służący nabożeństwom. To przede wszystkim miejsce, gdzie wierni razem oddają cześć Bogu, badają Pismo Święte, składają modlitwy i dzielą się swoimi duchowymi doświadczeniami.

Kościół Protestancki Wrocław pełni także ważną rolę społeczną, zaangażowując się w działania charytatywne, edukacyjne oraz kulturowe. To miejsce, w którym ludzie o różnych rodowodach, kulturach i historiach znajdują poczucie przynależności, wsparcie oraz duchowe prowadzenie. W jego centrum leży pragnienie szerzenia Ewangelii i nauczania Jezusa Chrystusa, aby jak najwięcej osób mogło doświadczyć Jego miłości i zbawienia.

Kościół Protestancki Wrocław to również przestrzeń, w której wierzący są wyposażani w narzędzia potrzebne do głębokiej duchowej przemiany, umożliwiając im życie zgodnie z wartościami i zasadami chrześcijańskimi. W tym kontekście, Kościół Protestancki Wrocław nie jest jedynie miejscem, do którego się przychodzi, ale także wspólnotą, do której się należy, oraz misją, którą się realizuje.