KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY WROCŁAW

KOŚCIÓŁ REVIVAL

W sercu Wrocławia, jednego z najpiękniejszych miast Polski, przy malowniczej ul. Stargardzkiej 11D, wznosi się Kościół Revival. To nie tylko budynek, ale przede wszystkim miejsce, gdzie każdy może doświadczyć prawdziwej mocy i obecności Ducha Świętego. Kościół zielonoświątkowy Wrocław, jak nazywany jest przez wielu, stanowi dom dla wspólnoty wierzących, którzy z pasją i oddaniem podążają śladami Jezusa. Ich pragnienie poznawania Jego nauk i doświadczania Jego chwały w codziennym życiu jest niezachwiane. Wspólnota ta, złożona z ludzi różnych pokoleń, tła i doświadczeń, łączy się w jednym celu: głębokiej relacji z Bogiem i dzieleniu się tą miłością z innymi. W Kościele Revival każdy, niezależnie od swojej przeszłości czy doświadczeń, może znaleźć miejsce, gdzie będzie czuł się akceptowany, kochany i zrozumiany.

Kim Jesteśmy?
Revival to Kościół Zielonoświątkowy we Wrocławiu, który wierzy, że jesteśmy na krawędzi największego przebudzenia wszechczasów. Nasze cotygodniowe, niedzielne spotkania skupiają się na obecności Jezusa. W centrum naszych zgromadzeń jest poszukiwanie obecności Boga, gdzie serca wierzących zostają przemienione.

Nasza Misja
Pragniemy, aby każdy człowiek doświadczył osobistej relacji z Bogiem. Jak puzzle z brakującym elementem czy posiłek bez smaku, życie bez Jezusa jest pozbawione dopełnienia i znaczenia. W Kościele Revival uczymy, wyposażamy i aktywizujemy wierzących w dar proroctwa, słowa wiedzy i innych duchowych darów.

Posługi w Kościele Zielonoświątkowym Wrocław
Oferujemy różnorodne posługi, takie jak służba małżeńska, posługa prorocza, posługa uwolnienia oraz posługa uzdrowienia. W każdą niedzielę o godzinie 11:00 zapraszamy na spotkania, gdzie możesz doświadczyć mocy Ducha Świętego w praktyce.

Dołącz do Nas!
Zapraszamy do przyłączenia się do naszej wspólnoty w Kościele Zielonoświątkowym we Wrocławiu. Jest dla Ciebie miejsce w tym, co Bóg robi w naszym domu. Doświadcz Jego obecności i przeżyj życie w pełni!

Czym jest kościół Zielonoświątkowy?

Kościół Zielonoświątkowy to ruch chrześcijański, który wywodzi się z przebudzenia religijnego, jakie miało miejsce na początku XX wieku, głównie w Stanach Zjednoczonych. Charakteryzuje się silnym naciskiem na osobiste doświadczenie Boga poprzez dar mowy językami, uzdrowienia i inne dary Ducha Świętego, które są opisane w Nowym Testamencie. 

Wierzący w Kościele Zielonoświątkowym podkreślają konieczność „drugiego doświadczenia”, czyli chrztu w Duchu Świętym, który jest odrębny od tradycyjnego chrztu wodnego i jest często towarzyszy mowie językami. Teologia zielonoświątkowców opiera się na biblijnych naukach, z silnym naciskiem na działanie Ducha Świętego w życiu wierzącego. Wspólnoty zielonoświątkowe są znane z żywiołowych nabożeństw, podczas których uczestnicy często wyrażają swoją wiarę poprzez śpiew, taniec, klaskanie i inne formy ekspresji. Kościół Zielonoświątkowy jest jednym z najszybciej rozwijających się ruchów chrześcijańskich na świecie, przyciągając miliony nowych wyznawców, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Jego nauki i praktyki różnią się w zależności od regionu i kultury, ale podstawowe wierzenia i duchowość pozostają spójne w całym ruchu.