MODLITWA O UWOLNIENIE OD PRZEKLEŃSTWA

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Czy wierzysz w to, że modlitwa o uwolnienie od przekleństwa może zmienić całe Twoje życie? Przypuszczenie, że dana osoba jest przeklęta, może spowodować wielkie szkody. Zbyt wielu wierzących mówi komuś, że ich problemem jest przekleństwo bez uważnego zbadania sytuacji. Nigdy nie powinniśmy sugerować, że ktoś jest przeklęty bez wyraźnego wglądu Ducha Świętego, że demoniczna klątwa działa w jej życiu. Musisz skorzystać z duchowego daru rozeznawania duchów przed wypowiedzeniem się w tej sprawie. Jednocześnie nigdy nie wolno ci zapominać, że przekleństwa naprawdę istnieją i prawdopodobnie staną się bardziej powszechne, gdy kościoły konfrontują siły ciemności z silniejszym chrześcijańskim świadectwem. Wiemy, że Boże słowo mówi o sile błogosławieństwa. Dlatego w Kościele Revival we Wrocławiu oferujemy pomoc i modlitwę o uwolnienie od przekleństwa.

Jeśli czujesz, że twoje życie jest dotknięte przekleństwem i potrzebujesz wsparcia, zapraszamy cię do odwiedzenia naszego kościoła. Tutaj spotkasz duszpasterzy i modlitewnych pracowników gotowych do wysłuchania twoich potrzeb i modlitwy o uwolnienie od przekleństwa. Wierzymy, że przez moc modlitwy i działanie Ducha Świętego możemy przełamać wszelkie więzy przekleństwa i przywrócić ci wolność.W naszej wspólnocie Kościoła Revival kładziemy nacisk na to, aby każda osoba miała żywotną społeczność z Chrystusem i lokalnym kościołem. To w tej żywej relacji z Jezusem i w rodzinie Bożego ludu znajdziesz siłę i wsparcie do uwolnienia się od przekleństwa. Dlatego zachęcamy cię nie tylko do modlitwy o uwolnienie od przekleństwa, ale także do przyłączenia się do naszej wspólnoty, gdzie możesz doświadczyć Bożego błogosławieństwa i odbudować swoje życie.

Przyjdź do Kościoła Revival we Wrocławiu, gdzie otrzymasz darmową pomoc, modlitwę i wsparcie. Nasze duszpasterze i modlitewni pracownicy są gotowi dzielić się Bożym miłosierdziem i miłością, aby pomóc ci przezwyciężyć przekleństwo i odzyskać pełnię życia, którą Bóg ma dla ciebie.

Nie trać nadziei, gdy czujesz się przeklęty. Wierzymy, że modlitwa o uwolnienie od przekleństwa może odmienić twoje życie i otworzyć drogę do Bożego błogosławieństwa. Przyjedź do naszego kościoła i pozwól nam towarzyszyć ci na tej drodze uwolnienia i odbudowy. Bóg jest z tobą, a my jesteśmy tu, aby ci pomóc.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

NIEDZIELA

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

MASZ PYTANIE?

CZYM JEST PRZEKLEŃSTWO?

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Kiedy słyszymy słowo „przekleństwo”, wielu z nas myśli o naszym ulubionym horrorze lub komiksie. Tym bardziej gdy słyszymy termin modlitwia o uwolnienie o przekleństwa. Klątwy rzeczywiście istnieją i nie należy ich lekceważyć. Jednak wierzący nie muszą się ich bać, ponieważ Jezus Chrystus uwolnił nas od mocy przekleństw, które kiedyś były częścią codziennego życia. Dokończone dzieła Jezusa odkupiły nas od niebezpieczeństwa i umożliwiły nam otrzymanie wszystkich błogosławieństw bez żadnego przekleństwa. Przekleństwa, które wynikły z grzechu w ogrodzie Eden, były siłą, z którą trzeba było się liczyć, ale śmierć i zmartwychwstanie Jezusa unieważniły je dla tych, którzy wierzą Ewangelii. Nasza wiara wyprowadza nas spod przekleństw i ustawia nas, abyśmy otrzymali błogosławieństwa, których Bóg dla nas chce. Krew Jezusa udostępniła te błogosławieństwa i żadne przekleństwo nie jest wystarczająco silne, aby je anulować. „Ale jak mogę przeklinać tych, których Bóg nie przeklął? Jak mogę potępić tych, których Pan nie potępił?” (Liczb 23:8, NLT ). 

Chociaż zostaliśmy odkupieni od przekleństw, nadal mają władzę nad ludźmi, którzy nie rozumieją w pełni łaski i tego, jak może ona wpłynąć na każdą część ich życia. Dokładne poznanie tego, co Pismo Święte mówi o dobrodziejstwach, jakie cieszą się dziećmi Bożymi, daje nam przewagę. Jeśli jednak nie jesteśmy świadomi, że zostaliśmy wykupieni z chorób, niedostatków i ubóstwa, potulnie przyjmiemy je w naszym życiu. Uzdrowienie jest dla nas dostępne (Izajasz 53:5), a także obfitość i dobrobyt na wszystkich poziomach (Filipian 4:19). Prawo Mojżeszowe koncentrowało się na konieczności, aby dzieci Izraela działały jako pierwsze, poprzez własny wysiłek, starając się zasłużyć na Boże błogosławieństwa; nieprzestrzeganie wszystkich wymagań skutkowało wieloma klątwami (Księga Powtórzonego Prawa 28:15-68). Wielu ludzi wciąż próbuje żyć własnym wysiłkiem i nie rozumiejąc, że doskonała ofiara Jezusa uwolniła nas od tego, co trzyma ich pod tymi przekleństwami. 

Jako chrześcijanie otrzymujemy Boże błogosławieństwa jako dar od Niego, bez potrzeby pracy dla nich. „On wybawi cię od śmierci w czasie głodu, od mocy miecza w czasie wojny. Będziesz bezpieczny od oszczerstw i nie będziesz się bał, gdy nadejdzie zniszczenie. Będziesz się śmiać ze zniszczenia i głodu; dzikie zwierzęta nie będą cię przerażać. Będziesz w pokoju z kamieniami polnym, a dzikie zwierzęta będą w pokoju z tobą. Będziesz wiedział, że Twój dom jest bezpieczny. Kiedy będziesz badać swoje posiadłości, niczego nie zabraknie” (Job 5:20-24, NLT ). Kiedy inni walczą, żyjemy w pokoju i bezpieczeństwie. Ten spokój, którym się cieszymy, obejmuje spokój umysłu, gdy innych dręczy strach, zmartwienie, stres i niepokój. Pokój od Boga jest jednym z wielu błogosławieństw, jakie otrzymujemy, ufając Mu. „A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, zachowa wasze serca i umysły przez Chrystusa Jezusa” (Filipian 4:7). Bez względu na to, jakie kłopoty są wokół nas, jesteśmy pewni, że Bóg nas od niego wybawi i nie może nas to ograbić z wewnętrznego pokoju, który od Niego mamy. 

Potępienie i groźba kary towarzyszące przekleństwu przed krzyżem nie dotyczą wierzących po krzyżu. „Dlatego nie ma teraz potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, ponieważ przez Chrystusa Jezusa prawo Ducha, który daje życie, uwolniło was od prawa grzechu i śmierci” (Rzymian 8:1, 2, NIV ) . Dla nas złe rzeczy przeminęły, a pozostały tylko dobre rzeczy. To całkowicie zmienia nasze życie!

Zobacz także czym jest opętanie i modlitwa o uwolnienie.

MODLITWA O ZŁAMANIE PRZEKLEŃSTWA

Poniższe sugestie są wskazówkami dotyczącymi uwolnienia osoby, rodziny lub grupy spod klątwy narzuconej przez demona. Musisz mieć przewodnictwo Ducha na każdym etapie procesu służby.

-Upewnij się, że istnieje prawdziwa osobista skrucha. Może to obejmować reprezentatywne wyznanie grzechów innych osób w rodzinie lub grupie. Ale pamiętaj, że nie możesz pokutować za grzechy innej osoby. Każdy musi osobiście pokutować.

– Upewnij się, że prawdziwe wyznanie wiary w Chrystusa następuje po pokucie. Osoba, której chcesz pomóc, musi zaufać dziełu Chrystusa na krzyżu, aby uwolnić się od przekleństwa i przejść do błogosławieństwa. Nie ma tu substytutu religijnego czy folklorystycznego. Prawdziwą wolność można znaleźć tylko w Jezusie.

– Stwórz jasną biblijną podstawę do uwolnienia. Osoba musi zrozumieć, że Boże błogosławieństwo płynie z Jego Słowa. Galacjan 3:13-14 to dobre Pismo do wykorzystania. „Chrystus wykupił nas z przekleństwa zakonu, stając się dla nas przekleństwem (bo jest napisane: „przeklęty każdy, kto wisi na drzewie”), aby błogosławieństwo Abrahama spłynęło na pogan w Chrystusie Jezusie, abyśmy mogli otrzymać obietnicę Ducha przez wiarę”.

-Upewnij się, że dana osoba wyrzeka się i odwołuje wszelki kontakt ze złem – zarówno przez siebie, jak i swoich najbliższych przyjaciół i rodzinę.

– Upewnij się, że przebaczenie jest udzielane wszędzie tam, gdzie jest potrzebne i aby wyrzekła się wszelkiej goryczy. Powinno to zostać rozszerzone na osobę, która wypowiedziała przekleństwo, oraz na tego, którego grzech pozwolił, by przekleństwo zadziałało.

-Ogłoś uwolnienie w imieniu Jezusa, pod namaszczeniem i autorytetem Ducha Świętego. Jeśli to możliwe, powinna to zrobić osoba sprawująca nad nią duchowy autorytet – mąż, ojciec lub przywódca z ich kościoła.

-Zabroń demonowi, który wymusza klątwę, przynoszenia dalszego cierpienia osobie, jej rodzinie i potomkom. Ogłoś to w imieniu Jezusa. Demonowi należy powiedzieć, że krew Jezusa jest doskonałą ochroną osoby i że błogosławieństwo Pana zastępuje teraz wpływ przekleństwa.

– Połóż ręce na osobie i ogłoś Boże błogosławieństwo. Jeśli nie zostali napełnieni Duchem, módlcie się o to ważne błogosławieństwo.

Osoba lub osoby, których to dotyczy, muszą zacząć chodzić w błogosławieństwie Bożym po czasie służby. Oznacza to, że musisz pomóc im podjąć osobistą odpowiedzialność w Słowie iw osobistej modlitwie. Zachęć ich, aby żyli w posłuszeństwie Bogu i utrzymywali bliską społeczność z Panem i Jego ludem.