MODLITWA O UWOLNIENIE

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

„I chodził po całej Galilei, głosząc w ich synagogach i wypędzając demony”. (Marka 1:39)

Czym jest modlitwa o uwolnienie i służba wyzwolenia (egzorcyzm)? Służba wyzwolenia odnosi się do uwalniania ludzi spod wpływu złych duchów, czyli wypędzania demonów. Dla Jezusa i Jego pierwszych naśladowców wyzwolenie było normalną częścią Ewangelii. Ze względu na niezrozumienie, strach i inne czynniki, wybawienie zostało bardzo zaniedbane w zachodnim Kościele. Jednak jest ona tak samo potrzebna i aktualna dzisiaj, jak była w czasach Chrystusa i wczesnego Kościoła. Wiele osób otrzymało wyzwolenie i doświadczyło wolności od ucisku, niewoli, męki i cierpienia. Oto kilka prawd dotyczących wpływu demonicznego:

  • Wpływ demoniczny jest realny i znacznie bardziej powszechny niż nam się wydaje
  • Istnieją różne stopnie i rodzaje wpływów demonicznych
  • Pewne rzeczy mogą otworzyć drzwi do demonicznego wpływu
  • Chrześcijanie mogą znajdować się pod wpływem demonów i potrzebować wyzwolenia
  • W Chrystusie mamy władzę wypędzenia złych duchów i uwolnienia się od wpływów demonicznych

Jezus umarł na krzyżu nie tylko dla naszego przebaczenia, ale także po to, aby wyzwolić nas z królestwa ciemności i uwolnić!
Jeżeli modlitwa o uwolnienie to jest to czego potrzebujesz, przyjedź do nas, pomożemy Ci za darmo.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

NIEDZIELA

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE MODLIMY SIĘ TAKŻE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ PO SPOTKANIU:
GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

MASZ PYTANIE?

MODLITWA UWOLNIENIE OD SZATANA

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Oceń przez chwilę swoje życie modlitewne. Jeżeli nie wiesz, jak się modlić, możliwe, że nie wiesz również, czym jest modlitwa o uwolnienie. Wiem, że może to być trudne zadanie, ponieważ wielu chrześcijan jest zfrustrowanych brakiem oddania Bogu w modlitwie, ale uważam, że jest to ważne. Zadaj sobie pytanie, jakie modlitwy najczęściej odmawiasz. Rozumiem, że nie zapisujesz każdego błagania, które skierowujesz do Boga, ale powinieneś być w stanie ogólnie odpowiedzieć na to pytanie. Podejrzewam, że na szczycie tej listy, a przynajmniej wysoko na niej, znajdują się modlitwy, w których prosisz o uwolnienie od jakiegoś bolesnego doświadczenia. Mam na myśli te desperackie modlitwy, które składamy Bogu, gdy życie nas boli i pragniemy, by to się skończyło. To ma sens, że są to jedne z najczęstszych modlitw, ponieważ nikt nie lubi presji i trudności. Jednak jak odmawiamy te modlitwy w sposób, który nie stawia na pierwszym miejscu… siebie? To smutna rzeczywistość, że często zapominamy, że nasze modlitwy ostatecznie dotyczą Tego, do którego się modlimy.

Jak zachować perspektywę skoncentrowaną na Bogu, gdy błagamy Go o ulgę? Zaczynamy od zrozumienia, że ulga, o którą prosimy, jest w końcu dla chwały Bożej. Przyglądając się naszym modlitwom o wybawienie, nie możemy pozwolić, by korzyści, jakie otrzymujemy, były celem tych modlitw. Dawid pokazuje nam to w Psalmie 142, gdy się modli: „Wyprowadź mnie z więzienia, abym wysławiał Twoje imię!” (werset 7). Siedząc w jaskini, ukrywając się przed Saulem, Dawid z trudem zwraca się do Boga, prosząc o wybawienie od prześladowców i agonii w swojej duszy. Ale jak mówi Matthew Henry, motywacją tej modlitwy Dawida nie jest to, że „nie mogę zająć się sobą i moimi przyjaciółmi i żyć w spokoju”. Jego pragnieniem jest raczej, aby Bóg odpowiedział na jego modlitwę, aby mógł Mu złożyć dziękczynienie. Odpowiedź na modlitwę jest wyrazem Bożej łaski, którą można łatwo rozpoznać, ponieważ jest bezpośrednio powiązana z prośbą, którą skierowaliśmy do Boga.

Jasno stawiamy, że Dawid nie mówi Panu: „Jeśli mnie uratujesz, to w zamian dam Ci coś, czego wiesz, że pragniesz”. Z Bogiem nie ma nigdy handlu. Apostoł Paweł wyjaśnia to pytając: „Kto dał Mu coś, aby Mu to odpłacić?” (Rzymian 11:35). Nikt nie może twierdzić, że Bóg jest mu coś winien, ponieważ wszystko pochodzi „od Niego i przez Niego i dla Niego” (w. 36). Gdy Bóg odpowiada na nasze modlitwy o uwolnienie, daje nam powód i możliwość dziękowania Mu. Ale co jeśli Bóg nie odpowiada na twoją modlitwę o ratunek? Grzesznie byłoby wykorzystać to jako okazję do wyrażenia różnych rodzajów egoizmu: rozgoryczenia lub rozpaczy. Aby chronić swoje serce przed taką reakcją, musisz modlić się w świetle Bożego autorytetu i mądrości. On ma najwyższe uprawnienia, aby odpowiedzieć na twoje modlitwy zgodnie z tym, co uważa za właściwe i najlepsze. A ponieważ jest nieskończenie mądry, możesz zaufać, że wie, co jest dobre i najlepsze.

Dlatego, gdy modlisz się o uwolnienie, proś, aby zawsze radować się w Panu (Flp 4:4) i zaufać, że Jego łaska wystarczy w twojej słabości, tak jak to czynił Paweł (2 Koryntian 12:9). Czasami Bóg wybiera uwolnienie, a innym razem wybiera pójście z nami przez trudności, nie wybawiając nas od razu. Bez względu na Jego plan, musimy utrzymać skoncentrowanie naszych modlitw na Tym, do którego się modlimy, zamiast uciekać w egoizm. Demony muszą być wypędzone, ale nie możemy zapominać o tym, że nasze modlitwy są skierowane do Boga, a nie tylko do osiągnięcia ulgi.

CZYM JEST MODLITWA O UWOLNIENIE?

Modlitwa o uwolnienie to najprawdziwsza i najmocniejsza, dana z daru Ducha Świętego jako łaska dla każdego, forma wyzwolenia naszej duszy z kontroli ciała, oraz więzów ze świata (pokusy, pożądania, pycha, zazdrość, stres, strach, itp.), jak i również wspomnień ciągnących za nami negatywną passę i odbicie w życiu codziennym. Dzięki modlitwie, Słowu Bożemu oraz wsparciu osób natchnionych w wierze, zarówno stajemy się wyzwoleni z tych kajdanów wewnętrznych, jak i dla nas samych staje się łatwiejsza walka o pokój i czystość w naszym duchu, również o pozbycie się bodźców zewnętrznych (fizycznych) nękających nasze życie. Jest to wstępny przed chrztem i dostępny zawsze dla każdego z nas akt obmycia i przemiany życia, przemiany myśli, i pozbycia się problemów czy też negatywnej formy obchodzenia i utożsamiania się z nimi , oraz co najważniejsze – ważny krok, żeby uściślić relację z Panem, i otworzyć umysł na wiadomości i polecenia codziennie płynące do nas właśnie od niego!

Modlitwa o uwolnienie, znana również jako modlitwa o wyzwolenie, jest praktyką związaną z chrześcijańską wiarą, która skupia się na wyzwoleniu osób od negatywnych wpływów duchowych. W koncepcji modlitwy o uwolnienie, negatywne wpływy mogą obejmować rzeczy takie jak demony, złe duchy, klątwy, przekleństwa, grzechy przodków, czy też inne formy duchowej opresji. Praktyka ta może być używana do walki z różnymi problemami, takimi jak uzależnienia, choroby psychiczne, problemy emocjonalne, czy fizyczne dolegliwości, które mogą być postrzegane jako wynik działania tych negatywnych sił. Modlitwa o uwolnienie jest często prowadzona przez specjalnie przygotowane osoby, które mają doświadczenie w tej dziedzinie, nazywane są one często „ministerstwem uwolnienia”. Mogą one pomagać osobom przechodzącym przez proces uwolnienia, prowadząc je przez specjalne modlitwy, nauki biblijne i duchowe praktyki, które mają na celu odrzucenie negatywnych wpływów i przywrócenie pełnej wolności duchowej.

Modlitwa o uwolnienie jest praktyką duchową obecną na porządku dziennym w chrześcijaństwie. Jest to forma modlitwy, która koncentruje się na uwolnieniu człowieka od negatywnego wpływu sił duchowych, przeciwności, złych wspomnień, uzależnień lub innych form ucisku. Podstawowym celem modlitwy o uwolnienie jest zapewnienie jednostce duchowego ukojenia, ochrony i wzmocnienia w obliczu duchowych walk i przeciwności. Jest to dialog z Bogiem, w którym osoba modląca się zwraca się do Niego, prosząc o pomoc, wsparcie i uwolnienie od wszelkiego zła. Modlitwa o uwolnienie często skupia się na wyzwalaniu osoby spod wpływu negatywnych sił duchowych, takich jak szatan, złe duchy, pokusy, uzależnienia i inne formy negatywnych mocy. Osoba modląca się może prosić Boga o oczyszczenie, uzdrowienie i uwolnienie od wszelkich więzów, które utrudniają jej duchowy rozwój i relację z Bogiem, jak i proszą o to za nią natchnieni bracia i siostry w kościele.

Modlitwa o uwolnienie może przybierać różne formy. Może to być indywidualna modlitwa, w której osoba modląca się samotnie w ciszy i skupieniu rozmawia z Bogiem o swoich potrzebach i prosi o uwolnienie. Może to również być modlitwa w grupie, gdzie osoby spotykają się w celu modlitwy za siebie nawzajem, wzajemnego wsparcia i uwolnienia. W modlitwie o uwolnienie często wykorzystuje się fragmenty Pisma Świętego, które mają moc przemawiania do serca i umysłu, oraz miażdżenia zła, pokus i wszelkiego grzechu. Czytanie odpowiednich fragmentów Biblii oraz wypowiadanie modlitw, w których zwraca się do Boga w imię Jezusa Chrystusa, jest powszechną praktyką w procesie uwolnienia. Modlitwa o uwolnienie jest jedyną efektowną, najlepszą, prawdziwą, płynącą prosto od Boga praktyką i alternatywą pomocy psychicznej, fizycznej i duchowej. Modlitwa o uwolnienie ma na celu umacnianie osób w ich wierze, pomoc w walce duchowej np. z pokusą czy strachem, oczyszczanie ducha i umysłu oraz prowadzenie do większej bliskości z Bogiem. Jest to proces, który wymaga cierpliwości, zaufania i oddania się woli Bożej. Poprzez modlitwę o uwolnienie, osoba może doświadczyć duchowego wzrostu, uzdrowienia i odnowy w swoim życiu. Jest to ważny element życia chrześcijanina w budowaniu relacji z Panem, w służbie, w pokucie, w chodzeniu z mocą, przeciwstawianiu się złu i gromadzeniu dobrych owoców wokół.