Wrocław, ul. stargardzka 11d| w każdą niedzielę o 11:00

MODLITWA O UWOLNIENIE

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

„I chodził po całej Galilei, głosząc w ich synagogach i wypędzając demony”. (Marka 1:39)

Czym jest modlitwa o uwolnienie i służba wyzwolenia (egzorcyzm)? Służba wyzwolenia odnosi się do uwalniania ludzi spod wpływu złych duchów, czyli wypędzania demonów. Dla Jezusa i Jego pierwszych naśladowców wyzwolenie było normalną częścią ewangelii. Z powodu niezrozumienia, strachu i innych czynników wybawienie zostało bardzo zaniedbane w zachodnim kościele. Ale jest ona tak samo potrzebna i aktualna dzisiaj, jak była w czasach Chrystusa i wczesnego kościoła. Wiele osób otrzymało wyzwolenie i doświadczyło wolności od ucisku, niewoli, męki i cierpienia. Oto trochę prawdy o wpływie demonicznym:

  • Wpływ demoniczny jest realny i znacznie bardziej powszechny niż nam się wydaje
  • Istnieją różne stopnie i rodzaje wpływów demonicznych
  • Pewne rzeczy mogą otworzyć drzwi do demonicznego wpływu
  • Chrześcijanie mogą znajdować się pod wpływem demonów i potrzebować wyzwolenia
  • W Chrystusie mamy władzę wypędzenia złych duchów i uwolnienia się od wpływów demonicznych

Jezus umarł na krzyżu nie tylko dla naszego przebaczenia, ale także po to, aby wyzwolić nas z królestwa ciemności i uwolnić!
Jeżeli modlitwa o uwolnienie to jest to czego potrzebujesz, przyjedź do nas, pomożemy Ci za darmo.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

15 KWIETNIA 2023

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń:

514 398 613 lub 516 494 821

O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE MODLIMY SIĘ TAKŻE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ PO SPOTKANIU:
GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

oraz

ONLINE W KAŻDĄ ŚRODĘ O 21:00

MASZ PYTANIE?

MODLITWA UWOLNIENIE OD SZATANA

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Oceń przez chwilę swoje życie modlitewne. Jeżeli nie wiesz jak się moldić, możesz również nie wiedzieć czym jest modlitwa o uwolnienie. Wiem, że może to być bolesne zadanie, ponieważ wielu chrześcijan jest sfrustrowanych brakiem oddania Bogu w modlitwie, ale myślę, że to okaże się cenne. Zadaj więc sobie pytanie, jakie modlitwy modlisz się najczęściej. Wiem, że nie zapisujesz każdego błagania, które wypowiadasz Bogu, ale powinieneś być w stanie ogólnie odpowiedzieć na to pytanie. Podejrzewam, że na szczycie listy, a przynajmniej na samej górze, są te modlitwy, o które modlimy się o uwolnienie od jakiegoś bolesnego doświadczenia. Mam na myśli te modlitwy, które desperacko zanosimy do Boga, kiedy życie boli i chcemy, żeby się skończyło. To ma sens, że są to jedne z najczęstszych modlitw, które modlimy, ponieważ nikt nie lubi presji i trudności. Ale jak odmawiasz te modlitwy w sposób, który nie traktuje priorytetowo… cóż… ciebie? To smutna rzeczywistość, że często zapominamy, że nasze modlitwy są ostatecznie o Tym, do którego się modlimy.

Jak zachować perspektywę skoncentrowaną na Bogu, kiedy błagamy Boga, aby przyniósł nam ulgę? Zaczynamy od zrozumienia, że ulga, o którą prosimy, jest w końcu celem Bożej chwały. Rozważając nasze modlitwy o wybawienie, nie możemy pozwolić, by korzyści, jakie otrzymujemy, były celem tych modlitw. Dawid pokazuje to nam w Psalmie 142, kiedy modli się: „Wyprowadź mnie z więzienia, abym dziękował Twojemu imieniu!” (werset 7). Siedząc w jaskini, ukrywając się przed Saulem, Dawid zanosi się z trudem do Boga, modląc się, aby został wybawiony od prześladowców i agonii w jego duszy. Ale, jak mówi Matthew Henry, powodem tej modlitwy Dawida nie jest to, że „nie mogę się bawić sobą i moimi przyjaciółmi i żyć w spokoju”1. Jego pragnieniem jest raczej, aby Bóg odpowiedział na jego modlitwę, tak aby miał okazję dać mu Dzięki Bogu. Odpowiedź na modlitwę jest wyrazem Bożej łaski, którą można łatwo rozpoznać, ponieważ jest ona bezpośrednio związana z prośbą, którą skierowałeś do Boga. Kiedy widzisz odpowiedź Boga na twoją modlitwę, jest to okazja nie do obsesji na punkcie daru, ale do wychwalania Dawcy. Twoje modlitwy o wybawienie zatem, Jednak widząc swoje modlitwy o wybawienie w tym świetle, być może będziesz musiał zwalczyć pokusę traktowania dziękczynienia jako sposobu na wymianę lub negocjacje z Bogiem.

Postawmy sprawę jasno, Dawid nie mówi Panu: „Jeśli mnie uratujesz, w zamian dam ci coś, o czym wiem, że chcesz”. Z Bogiem nigdy nie ma handlu. Apostoł Paweł wyjaśnia przyczynę tego, pytając: „Któż dał [Bogu] dar, aby mu się odpłaciło?” ( Rzymian 11:35 ). Nikt nie może powiedzieć, że Bóg jest mu coś winien, ponieważ wszystko jest „od Niego i przez Niego i dla Niego” (w. 36). Kiedy Bóg odpowiada na nasze modlitwy o wybawienie, jest tym, który daje nam powód i możliwość dziękowania Mu. Ale co, jeśli Bóg nie odpowie na twoją modlitwę o ratunek? Grzesznie możesz wykorzystać to jako okazję do wyrażenia różnych rodzajów egoizmu: zgorzknienia lub rozpaczy. Aby chronić swoje serce przed tą odpowiedzią, będziesz musiał modlić się w świetle Bożego autorytetu i mądrości. Ma najwyższy autorytet, aby odpowiedzieć na twoje modlitwy zgodnie z tym, co uważa za słuszne i najlepsze, a ponieważ jest nieskończenie mądry, możesz ufać, że wie, co jest słuszne i najlepsze.

Dlatego, gdy modlisz się o uwolnienie, proś, abyś bez względu na Jego odpowiedź „zawsze radował się w Panu” ( Flp 4:4 ) i byś, tak jak Paweł, ufał, że Jego „łaska ci wystarczy” w twojej słabości ( 2 Koryntian 12:9 ). Czasami Bóg wybiera nasze uwolnienie, a innym razem wybiera chodzenie z nami, nie wybawiając nas. Ale niezależnie od Jego planu, musimy osadzić w sobie, aby skoncentrować nasze modlitwy na Tym, do którego się modlimy. uciec od świata. Ale demony trzeba wyrzucić..

CZYM JEST MODLITWA O UWOLNIENIE?

Wyzwolenie jest bardzo powszechnym i ważnym aspektem służby uzdrawiania. Często ludziom żyjącym w naszym społeczeństwie trudno jest rozpoznać rzeczywistą obecność szatana i złych duchów, ale jest to ciągły temat przewijający się w Ewangeliach i Nowym Testamencie: „Albowiem nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko władcy, przeciwko władzom, przeciwko mocom tego ciemnego świata i przeciwko duchowym siłom zła w królestwach niebieskich” (Ef 6:12). Jest prawie niemożliwe, aby zaangażować się w służbę uzdrowienia i nie napotkać sytuacji, w których istnieje potrzeba wyzwolenia. Otrzymaliśmy władzę nad złem mocą Ducha Świętego. Dlatego ważne jest, abyśmy jako chrześcijanie i kaznodzieje modlitwy zrozumieli, o co chodzi w tym aspekcie, aby móc skutecznie służyć. Po pierwsze, musimy zrozumieć różnicę między wyzwoleniem a egzorcyzmem. We wczesnej historii kościoła osoba świecka mogła modlić się o wyzwolenie. To właśnie robimy i uczymy o tym w CHM, ponieważ uczymy przede wszystkim świeckich pastorów zaangażowanych w służbę uzdrowienia. Wyzwolenie to proces uwalniania człowieka od wpływu złego ducha. Egzorcyzm jest nieco inny. Słowo „egzorcyzm” oznacza po grecku „wypędzanie”.

Egzorcyzmy przeprowadza się na opętanej osobie i trzeba to udowodnić. Posiadanie oznacza, że osoba została całkowicie przejęta przez szatana, że osoba ta nie ma już żadnej własnej woli. Jak czytasz w artykule Francisa na stronie pierwszej, przez wszystkie lata swojej służby spotkał tylko jedną osobę, którą uważał za opętaną. Teraz jest wyraźna różnica między opętaniem, uciskiem i plagą. Klienci weszli do mojego biura, usiedli na mojej kanapie i powiedzieli: „Jestem opętany, proszę pomóż mi!” Zaczynam od zapewnienia ich, że nie są opętani. Gdyby byli opętani, z pewnością nie mogliby przyjść do CHM ani poprosić o pomoc. Zwykle okazuje się, że cierpią z powodu „ucisku”, słowa wywodzącego się od łacińskiego czasownika oznaczającego „przyciskać”. Ucisk to zewnętrzny ciężar, który odczuwają nad sobą lub wokół siebie, który powoduje, że czują się zmęczeni, zniechęceni, a czasem ospali. prawdopodobnie nawet zdezorientowany i niezdolny do odpowiedniej koncentracji lub skupienia. Używam modlitw wycinających lub oczyszczających, aby poradzić sobie z uciskiem. Jeśli dana osoba jest w służbie lub pokrewnym obszarze, może odebrać ucisk ze strony innych ludzi lub niektórych miejsc, w których występuje ociężałość – takich jak więzienia, jednostki psychiatryczne, domy opieki itp. Jednak w niektórych przypadkach ludzie mogą mieć do czynienia z demoniczną „plażą” lub tym, co jest również nazywane „mieć demona”. W takich przypadkach istnieje potrzeba wyzwolenia, czyli uwolnienia człowieka spod wpływu złego ducha. Derek Prince porównuje plagę lub demonizację do wpływów przestępczych w mieście: podczas gdy centrum miasta, w tym ratusz, jest wolne i znajduje się pod kontrolą rządu, kilka zaułków i bocznych uliczek może być kontrolowanych przez przestępców. 

Podobnie niektórzy ludzie, nawet chrześcijanie, mogą mieć obszar lub obszary swojego życia kontrolowane przez wpływ demonów. To jest „plaga”. W takich przypadkach modlimy się o wybawienie. Na przykład mężczyzna zgłosił się do CHM z prezentującym problemem gniewu. Podczas jazdy swoim samochodem doświadczył niekontrolowanej wściekłości na innych kierowców. Kilka razy wdał się w kłótnie z innymi kierowcami, a jego żona bała się, że w tej wściekłości drogowej może zostać poważnie ranny lub skrzywdzić kogoś innego. Nie chciała już nawet z nim jeździć. Po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu i wysłuchaniu jego duchowej i emocjonalnej historii stało się oczywiste, że rzeczywiście miał dwa duchy, które dręczyły go od lat: gniew i wściekłość. Pewnego dnia komentarz wygłoszony przez tego człowieka z pewnością ułatwił rozpoznanie poziomu intensywności: „Norma, czuję, jak ten gniew wzbiera we mnie do takiego poziomu wściekłości, że bez wątpienia mógłbym kogoś zabić”. W jaki sposób duchy w pierwszej kolejności wnikają w człowieka i tworzą taką intensywność? Zwykle według jednej lub więcej z następujących czterech kategorii:

  1. Zaangażowanie okultystyczne, które może przynieść duchy okultyzmu. Dzieje się tak, gdy osoba – w ignorancji, niewinności lub celowo – ma jakiś związek z okultyzmem. Zwykle dzieje się tak dlatego, że człowiek odczuwa duchowy głód Boga i wchodzi na złą drogę. Może to obejmować coś tak niewinnego, jak śledzenie horoskopów lub zabawa z tablicą ouija, aż do przynależności do sabatu lub zawarcia paktu z szatanem. Pomiędzy tymi dwoma skrajnościami jest wiele poziomów i zachęcam do zapoznania się ze stronami 160-164 książki Francisa MacNutta Deliverance From Evil Spirits, gdzie znajduje się bardziej obszerna lista.
  2. Duchy grzechu, które zwykle pojawiają się w wyniku powtarzającego się grzechu, takie jak duch pożądania po wielokrotnym oglądaniu pornografii lub odwiedzaniu barów topless. Innym przykładem jest chciwość, na przykład po długim okresie defraudacji funduszy lub kradzieży w celu spełnienia samolubnych pragnień. Widzieliśmy ludzi z duchem nienawiści, który wyrósł z uprzedzeń rasowych lub osądu innych. Widzieliśmy, jak duchy kontroli wkraczają w młode kobiety, które przez długi czas cierpiały na anoreksję.
  3. Duchy traumy wchodzą w wyniku traumy lub tragedii. Często wkraczają w dzieciństwo, czasem nawet w macicy, kiedy osoba jest młoda, wrażliwa i odrzucona. Większość alkoholi, z którymi mamy do czynienia w CHM, należy do tej kategorii; tj. strach, odrzucenie, porzucenie i gniew.
  4. Duchy pokoleniowe, gdzie coś jest w rodzinie od lat i wydaje się, że przechodzi z pokolenia na pokolenie. Z pewnością widzimy to w obszarach takich jak alkoholizm, kazirodztwo, niewierność i różne nałogi. Zamiast spieszyć się z wyrzucaniem duchów, używamy wielu metod leczenia, które powodują, że duchy odchodzą same bez faktycznego „formalnego” wyzwolenia”.

W przypadku duchów okultystycznych i duchów grzechu zachęcamy osobę do wyrzeczenia się lub wyznania okultystycznej działalności lub związanego z nią grzechu. Często duchy odchodzą same w trakcie lub po tych modlitwach. Módl się, aby napełnić ciało, umysł i ducha osoby świętymi rzeczami Bożymi, takimi jak miłość, pokój, radość itp. Uzdrowienie wewnętrzne to metoda modlitwy, której można użyć za duchy traumy. Poproś Pana Jezusa, aby powrócił do wspomnień, w których doszło do traumy, nadużycia lub odrzucenia. W Kościele Revival zawsze dokonujemy wewnętrznego uzdrowienia, zanim dokonamy wyzwolenia. Jeśli nie, duchy mogą wrócić i zahaczyć o starą pamięć rany lub traumy. Uzdrawianie pokoleniowe to metoda modlitwy wykorzystywana do radzenia sobie z duchami pokoleniowymi. Osoba cierpiąca na problemy pokoleniowe proszona jest o przyjrzenie się historii swojej rodziny. Następnie zachęcamy ludzi do złożenia tych rzeczy przed ołtarzem Bożym i oczyszczenia. 

Zobacz także czym jest modlitwa o uwolnienie od lęku i modlitwa o uwolnienie od przekleństwa.

Modlitwa o uwolnienie jest czymś, co zalecamy po wdrożeniu tych innych narzędzi uzdrawiania. Wiele duchów do tego czasu odejdzie samotnie, ale to znacznie ułatwia i przyspiesza dodatkowe wyzwolenie lub dalsze wyrzucanie duchów. Zawsze pamiętaj, aby wysłać duchy bezpośrednio do Jezusa i pozwolić Mu się nimi zająć. Kiedy masz wątpliwości lub czujesz się niekomfortowo, naucz się powstrzymywać duchy od działania i nie przychodź w tym czasie do wyzwolenia. Poświęć czas na modlitwę, szukając wskazówek i mądrości Pana. Poproś o pomoc lub radę bardziej doświadczonego duchownego lub pastora. Nigdy nie pozwól, aby „duch” dyktował, kiedy ma nastąpić wyzwolenie. Ważne jest, aby prowadzić sesję modlitewną pod przewodnictwem Ducha Świętego. 

Modlitwa o uwolnienie to forma modlitwy, która skupia się na uwolnieniu od wpływów złego ducha i innych form zła. Modlitwa o uwolnienie opiera się na wierze, że niektóre problemy, takie jak uzależnienia, choroby psychiczne i trudności w relacjach, mogą wynikać z duchowego wpływu zła. Modlitwa o uwolnienie ma na celu prosić Boga o uwolnienie osoby z tych wpływów.

W Biblii modlitwa o uwolnienie jest przedstawiona jako modlitwa w intencji wyrzucenia złych duchów z człowieka. Jednym z najbardziej znanych fragmentów Biblii, który mówi o uwolnieniu, jest opis egzorcyzmu Jezusa z Ewangeliach. W tych fragmentach Jezus wypędzał złe duchy z ludzi, a ci, którzy zostali uwolnieni, byli uzdrawiani z chorób i doznawali wolności.

Modlitwy o uwolnienie, które wykorzystują język i terminologię opartą na Biblii, mogą mieć różną formę i długość, ale często zawierają elementy takie jak nawoływanie do Boga o ochronę i wsparcie, prośby o uwolnienie od wpływów zła, oświadczenia o wierze w Jezusa jako zbawiciela, nawoływanie do wyrzucenia złych duchów oraz modlitwy o uzdrowienie i ochronę.