Modlitwa Uwolnienia

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Modlitwa uwolnienia to niezwykle ważna część naszego posługiwania w Kościele Revival we Wrocławiu. To moment, kiedy zwracamy się do Boga z pokorą i ufnością, wierząc w Jego moc do przynoszenia wolności od wszelkiego zła, które może nas dręczyć. Modlitwa uwolnienia to nie tylko słowa, które wypowiadamy. To głębokie zanurzenie się w łasce Boga, przyjęcie Jego miłości i władzy w naszym życiu. To moment, kiedy oddajemy nasze obciążenia i obawy w ręce Boga, prosząc Go, by uwolnił nas od tego, co nas ogranicza, zarówno fizycznie, jak i duchowo.

Podczas modlitwy uwolnienia, nie skupiamy się na siłach, które mogą nas dręczyć. Skupiamy się na Jezusie, na Jego miłości i mocy. Wierzymy, że to Jezus jest tym, który przynosi prawdziwą wolność. Jak powiedział: „Więc jeśli Syn was uwolni, będziecie naprawdę wolni” (Jan 8:36). Kiedy zwracamy się do Boga z modlitwą uwolnienia, prosimy Go o pokrzepienie, o siłę, by stawić czoło temu, co przed nami. Prosimy o mądrość, by rozpoznać i odrzucić to, co nie jest z Boga. Prosimy o Jego pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, aby zapanował w naszych sercach i umysłach.

Modlitwa uwolnienia to nie jednorazowy akt. To droga, proces, którego częścią jesteśmy każdego dnia. Wierzymy, że Bóg jest z nami na każdym kroku tej drogi, podnosząc nas, gdy upadamy, prowadząc nas, gdy zgubimy drogę, pocieszając nas, gdy jesteśmy zrozpaczeni. W naszej wspólnocie, oferujemy miejsce, gdzie możesz doświadczyć mocy modlitwy uwolnienia. Jesteśmy tutaj, aby z Tobą stanąć, wierzyć z Tobą i za Ciebie, abyś mógł doświadczyć prawdziwej wolności i pokoju, jakie oferuje Jezus.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

NIEDZIELA

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

MASZ PYTANIE?

Czym jest modlitwa uwolnienia?

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Modlitwa uwolnienia to wyjątkowa forma modlitwy, mająca na celu uwolnienie osoby od negatywnych sił duchowych lub emocjonalnych, które mogą na nią wpływać. To zrozumienie pochodzi od nauczania Jezusa w Nowym Testamencie, gdzie widzimy, jak On wypędza złe duchy, przynosząc wolność i pokój tym, którzy byli przez nie dręczeni. Czym więc jest modlitwa uwolnienia w praktyce? To akt wiary, w którym zwracamy się do Boga i prosimy Go o uwolnienie nas od wszystkiego, co nas ogranicza, boli lub niszczy. To może obejmować uwolnienie od strachu, smutku, gniewu, nałogów, chorób psychicznych, czy nawet sił duchowych.

Modlitwa uwolnienia jest jednak więcej niż tylko prośbą o uwolnienie od czegoś. To także prośba o napełnienie nas łaską Bożą, o umocnienie nas w wierze, nadziei i miłości. To prośba o to, aby Bóg mógł prowadzić nasze życie, abyśmy mogli żyć w pełni wolności, jaką On dla nas przewidział. Ważne jest zrozumienie, że modlitwa uwolnienia nie jest magicznym zaklęciem ani szybkim rozwiązaniem problemów. To proces, który wymaga od nas wiary, pokory i czasami wytrwałości. Modlitwa uwolnienia jest przede wszystkim aktem zaufania Bogu, że On jest w stanie uwolnić nas od wszystkiego, co nas ogranicza, i że pragnie tego dla nas.

W Kościele Revival we Wrocławiu praktykujemy modlitwę uwolnienia z głęboką wiarą i szacunkiem dla mocy Boga. Wierzymy, że Bóg działa w naszym życiu i że przez modlitwę uwolnienia możemy doświadczyć Jego miłości, łaski i mocy w naszym życiu.