Wrocław, ul. stargardzka 11d| w każdą niedzielę o 11:00

OPĘTANIE

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

„Opętanie przez demona” to termin często używany do tłumaczenia greckiego terminu daimonizomai w Nowym Testamencie. Termin ten opisuje różnorodne stany, zarówno fizyczne, jak i emocjonalno-mentalno-psychologiczne, których przyczyną jest bezpośredni wpływ demoniczny. Lekarstwem, którego użył Jezus i Wczesny Kościół na takie stany, był egzorcyzm.

Ten artykuł analizuje biblijną terminologię związaną z „opętaniem przez demony” przed zbadaniem typów symptomów, które są związane z tym zjawiskiem w Nowym Testamencie. Na podstawie dowodów ewangelicznych argumentuje się, że „opętanie przez demony” może powodować szeroki zakres objawów, z których wiele jest praktycznie nie do odróżnienia od objawów związanych z „normalnymi chorobami”, tj. chorobami, które są wynikiem życia w upadły świat. Na koniec sugeruje się, że terminy inne niż „opętanie przez demony” dokładniej opisują szeroki zakres warunków, które według danych Nowego Testamentu mogą być bezpośrednio spowodowane przez złe duchy.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

9 Grudnia 2023 oraz każda niedziela

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE MODLIMY SIĘ TAKŻE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ PO SPOTKANIU:
GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

MASZ PYTANIE?

CZYM JEST OPĘTANIE?

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Opętanie jest pojęciem, które odnosi się do tego, że jakaś osoba jest kontrolowana lub posiadana przez złego ducha. W chrześcijaństwie i w Biblii, opętanie jest uważane za jedną z form działania złych duchów na naszym świecie. W niektórych opowieściach biblijnych, opętanie jest opisywane jako proces, w którym zły duch wchodzi w ciało człowieka i kontroluje jego myśli, słowa i czyny. W innych tekstach biblijnych, opętanie jest opisywane jako choroba, która może być uleczona przez modlitwę i modlitwę w imieniu osoby opętanej.

Chrześcijanie wierzą, że opętanie jest skutkiem grzechu i że może być uleczone przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego zbawcze dzieło na krzyżu. Według nich, moc Jezusa jest w stanie wyganiać złe duchy i uwolnić człowieka od opętania. Ogólnie rzecz biorąc, w chrześcijaństwie i w Biblii, opętanie jest uważane za poważne zagrożenie dla zdrowia duchowego człowieka i jest traktowane jako wyzwanie dla wiary i modlitwy. Wierzący w Jezusa Chrystusa ufają w Jego moc i miłość, które są w stanie uwolnić ich od opętania i udzielić im pokoju i uzdrowienia.

W Biblii wiele historii opowiada o wyganianiu złych duchów przez Jezusa i Jego uczniów. W Ewangeliach można znaleźć opowieści o uzdrowieniach i wyzwoleniach z opętania przez Jezusa. Wierzący w Chrystusa ufają, że ta sam moc jest dostępna dla wszystkich, którzy w Nią wierzą. W wielu współczesnych kościołach chrześcijańskich istnieją duchowe zespoły, które modlą się za osoby doświadczające opętania. Wierzą, że modlitwa i wyzwolenie przez wiarę w Jezusa Chrystusa są kluczem do uwolnienia od opętania i uzyskania uzdrowienia. W końcu, chrześcijańska nauka mówi, że nie należy bać się złych duchów, ale należy mieć nadzieję w moc Jezusa i wytrwać w wierze. Wierzą, że opętanie jest realnym zjawiskiem, ale może być pokonane przez wiarę i modlitwę. Dlatego ważne jest, aby wierzący byli gotowi walczyć o swoje zbawienie i o zbawienie innych, poprzez modlitwę i trwanie w wierze.