Wrocław, ul. stargardzka 11d| w każdą niedzielę o 11:00

pomoc duchowa

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

W sercu Kościoła Revival we Wrocławiu leży nieustanne pragnienie służenia bliźnim poprzez zrozumienie ich potrzeb duchowych i emocjonalnych. Rozumiemy, że potrzeba wolności – wolności duchowej, emocjonalnej, psychicznej oraz wolności od grzechu – jest jednym z najgłębszych pragnień człowieka. To tęsknota za wolnością jest jednym z filarów naszej misji, gdzie pomoc duchowa odgrywa kluczową rolę. Niewola duchowa to stan, w którym utraciliśmy kontrolę nad pewnymi aspektami naszego życia. To są momenty, kiedy czujemy się bezsilni wobec problemów, które zdają się nas zdominować. Lęki, depresja, strach – wszystkie te uczucia mogą nas pochłonąć, odbierając nam radość z życia, miłość, wolność i poczucie bezpieczeństwa. Często zdarza się, że poszukujemy rozwiązania w terapiach czy lekach, które niestety często tylko maskują problem, zamiast go rozwiązać.

Jednak w naszym Kościele Revival we Wrocławiu proponujemy inną drogę. Droga ta prowadzi przez prawdziwe i trwałe rozwiązania, które daje Pan Jezus. Poprzez Jego miłość, mądrość i moc, jesteśmy w stanie udzielać pomocy duchowej tym, którzy jej szukają. Bóg, przez Swoje Słowo, pokazuje nam drogę do wolności duchowej. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy duchowej, zapraszamy Cię do zanurzenia się w poniższych wskazówkach. Są to kroki, które pomogą Ci odnaleźć drogę do wolności, doznania pokoju i odzyskania radości z życia. W naszym Kościele Revival we Wrocławiu jesteśmy tu, aby Ci pomóc na tej drodze.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

9 Grudnia 2023 oraz każda niedziela

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE MODLIMY SIĘ TAKŻE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ PO SPOTKANIU:
GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

MASZ PYTANIE?

CZYM JEST POMOC DUCHOWA?

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Pomoc duchowa to proces, który łączy wsparcie, towarzyszenie i przewodnictwo na drodze duchowego wzrostu i przemiany. Jest to praktyka głęboko zakorzeniona w chrześcijańskim rozumieniu Bożej miłości i troski o każdego człowieka. Na wstępie warto podkreślić, że pomoc duchowa nie jest ograniczona tylko do momentów kryzysu czy trudności. Choć niewątpliwie jest to cenna pomoc w takich okolicznościach, to także nieoceniona droga do osobistego rozwoju, samopoznania i pogłębiania relacji z Bogiem.

Na poziomie najprostszym, pomoc duchowa może przybierać formę rozmów, modlitw czy studiowania Słowa Bożego. To, co jest jednak najważniejsze, to towarzyszenie człowieka na jego duchowej drodze, okazywanie empatii, cierpliwości i wsparcia. Pomoc duchowa, którą oferujemy w Kościele Revival we Wrocławiu, to otwarte serca i dłonie, gotowe do niesienia wsparcia tym, którzy tego potrzebują. To nieocenione źródło nadziei, mocy i odwagi dla tych, którzy szukają wolności od swoich problemów i chcą rozwijać swoje duchowe życie.

Zapewniamy, że nie jesteś sam na swojej drodze. To jest miejsce, gdzie możesz znaleźć pocieszenie, zrozumienie i nadzieję. Naszym pragnieniem jest, by pomoc duchowa, którą oferujemy, była dla Ciebie źródłem odnalezienia prawdziwej wolności, pokoju i radości z życia.