UZDRAWIANIE CHORYCH

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Pamiętajmy, że tylko Jezus nasz Pan, a nie Paweł, Tymoteusz, Hiob czy którykolwiek z proroków…, ale tylko Jezus jest dokładnym wyrazem istoty Ojca. Jezus uzdrawiał wszystkich chorych i pokazał, że Ojciec chce wszystkich uzdrowić z chorób. Przez swoje życie, w którym uzdrawiał wszystkich, którzy cierpieli, i przez swoją śmierć zapłacił za nasze grzechy, przekleństwa i choroby, Jezus pokazał, że wolą Boga jest to, aby chorzy zawsze byli uzdrowieni. Wszystkie interpretacje Pisma Świętego, które są sprzeczne z tą prawdą, są błędne i czasami są narzucane przez tradycję religijną.

Wniosek: Jezus jest w nas i chce leczyć przez cały czas.

Bóg jest z nami, w nas i dla nas. Namaszczony żyje w nas, Chrystus. Oznacza to, że wszystko, czego potrzebuję, jest już we mnie. Bardzo ważne jest zrozumienie, jak bardzo nasza pozycja w Chrystusie jest wyższa niż pozycja diabła i jego dzieł (choroba, obsesja, depresja itp.). Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, a Chrystus jest w nas to moc Pana Jezusa Chrystusa, która może rozwiązać każdy problem, jest już w nas, ponieważ Jezus jest w nas. Cała moc, dary Ducha Świętego, owoce, działania, mądrość, wiedza…. którą Chrystus ma we mnie, jest już z Nim. Pamiętaj, że to, co robimy, nie jest naszą fikcją, wyobrażeniem czy pragnieniem, jest przykazaniem, nakazem i pragnieniem Boga. Modlimy się o uzdrowienie chorych niezależnie od rezultatów, ponieważ jest to przykazanie. Jak również głosimy ewangelię, niezależnie od wyników.

Wniosek: Wszystkie dary i wszelkie przejawy mocy Boga są w nas, tylko należy pokazać naszą wiarę.

Wszystko, co duchowe i fizyczne składa się z tego samego – Słowa. Może to również zostać zmienione przez Słowo. Dlatego też konieczne jest wysłanie Słowa. Można to zrobić nie tylko przez usta (wersety z Pisma Świętego lub imienia Jezusa Chrystusa), ale także przez myśli, gdy myślisz słowem, a nawet czynami, gdy działasz słowem.
Słowo to przenika wszędzie, w każdym wymiarze, wszystko jest dla Niego otwarte i nagie. Nic nie może się przed Nim ukrywać. Pozostaje i żyje tam, gdzie zostało wysłane. Działa, staje się ciałem (rzeczywistością). Robi to, po co zostało wysłane. Tak się dzieje, ponieważ Słowo Boga jest zawsze duchowe. Gdzie Słowo jest posłane tam i Duch czyni Słowo żywym. Nie da się powiedzieć słowa bez oddechu, nie da się powiedzieć słowa bez Ducha Świętego. Słowo podąża za Duchem, a Duch podąża za słowem. A Duch oddycha tam, gdzie chce.

„W imię Jezusa Chrystusa” jest najważniejszym słowem… Oznacza to Jego siłę i nieskończoną moc, i Jego przenikalność i pełnię Jego obecności, Jego mądrości i wszechwiedzy! Nie bez powodu jest napisane, że nie tylko przed Jezusem, ale przed Jego imieniem wszystko się pokłoni.

Wniosek: Wysyłamy Słowo Boże i Ducha Świętego, aby wyleczyć każdą chorobę.

Przyznajemy, że każdy cud jest możliwy. Wszystko jest możliwe dla Boga i wszystko jest możliwe dla wierzącego. Bóg może łatwo uczynić z niewidzialnych rzeczy widzialne, z jednej rzeczy czyni drugą lub całkowicie zmienia jego własności. Dla Boga wszystko jest jak glina i może nadać jej dowolny kształt. Potrafi stworzyć zdrowe ciało, czystą krew z nowotworu, z metalowego implantu kość, równą kość z krzywej… Dlatego też wszystkie choroby traktujemy w ten sam sposób, pomimo ich różnorodności. Nie należy dzielić ich na małe i duże, słabe i silne.

Wniosek: Bóg może zrobić wszystko!

Traktujemy demona, słabości, choroby jako osobę, jako wroga. Jesteśmy źli na czyny diabła. Bóg nie używa choroby, by nas czegoś nauczyć. Choroba nie zbliża nas do Boga ani nie wzmacnia naszego charakteru. Jezus pokazał nam na osobistym przykładzie, co Ojciec robi dla chorych ludzi. Uwalnia ich. Są jeńcami wojennymi, a diabeł i choroba… są wrogami.

Wniosek: Twoja choroba jest twoim wrogiem, którego należy zniszczyć, inaczej ten wróg zabije Ciebie.

Zdecyduj się wierzyć w Biblię, a nie w to, co widzisz lub czujesz według własnego uznania. Nawet jeśli nic nie widzisz, nadal rozwiązujesz problem, tak jak lekarz, który wstrzyknął lekarstwo i odszedł, wiedząc, że bez względu na to, co czuje pacjent, problem został rozwiązany. Ludzie mają tendencję do patrzenia na przejawy jako dowód, że otrzymali to, o co się modlili. Jednak jedynym biblijnym świadectwem odpowiedzi na modlitwę jest Słowo Boże. Nawet fizyczne uzdrowienie nie może być zaakceptowane jako właściwa odpowiedź, ponieważ jeśli kiedykolwiek znów zachorujesz, możesz spojrzeć na to jako na dowód, że nie zostałeś uzdrowiony.

Wniosek: Zostaliśmy już uzdrowieni ranami Jezusa, to jest fakt, wierzmy w to.

Miejsce i czas. Jezus próbował zabrać ludzi do miejsca, gdzie nie było nic, co mogłoby ich powstrzymać od pracy. To może być miejsce za wioską, pustynią albo czyimś domem. Jeśli jest taka możliwość, musimy znaleźć miejsce i czas, w którym nic nie rozprasza Ciebie lub kogoś, kto potrzebuje uzdrowienia.

Wniosek: Wyciągnij ludzi z atmosfery niewiary i naucz ich zasad Królestwa.

Módl się, w taki sposób, jaki ci odpowiada. Modlitwa różni się z dnia na dzień w zależności od sytuacji. Czasami głośno, czasem cicho, a nawet w umyśle (ale nadal z mocą), czasem z wieloma wersetami biblijnymi, albo powtarzającymi się imionami Jezusa Chrystusa, czasem z innymi językami, czasem z nimi lub bez nich, czasem z nałożeniem rąk, albo namaszczeniem olejem … Najbardziej skuteczną metodą modlitwy jest ta, która pomoże ci uwolnić maksymalną wiarę w tej sytuacji dzisiaj. Więc módlcie się, bo dzisiaj jest wam wygodnie!

Wniosek: Módl się, tak jak jesteś przyzwyczajony i jak ci odpowiada.

Daj z siebie 100%. Bądź zdeterminowany – rozwijaj swoją determinację, odwagę i śmiałość. Kiedy modlisz się za chorego, musisz zdecydować, że go teraz wyleczysz. Teraz uwolnisz moc, która rozwiąże ten problem. Wszystko, co możesz zrobić ze swoją wiarą, zrób to teraz!

Wniosek: Bądź zdecydowany i wytrwały!

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

NIEDZIELA

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń:

514 398 613 lub 516 494 821

MASZ PYTANIE?

JAK ZACZĄĆ MODLIĆ SIĘ O UZDROWIENIE?

KOŚCIÓŁ NADZIEJA ŚWIATA WROCŁAW

Określ problem. Jaka jest nazwa choroby, jakie są jej objawy lub czego osoba nie może zrobić. Jeżeli to jest ból, niech określi stopień siły tego bólu np. w skali 10 stopniowej. Wyobraź sobie i zobacz w swoim umyśle, jak powinna wyglądać osoba po tym, jak uwolnisz cud przez wiarę. Niech twój umysł będzie pełen wiary w uzdrowienie, kreatywny i pozbawiony ramek. Ponieważ tylko to, czego się oczekuje, może zostać zrealizowane, Bóg zrobi więcej, niż prosisz lub myślisz.

List do Hebrajczyków 11:1 ▪ List do Efezjan 3:20

Pamiętaj, że nie tworzymy uzdrowienia, jest ono już w świecie duchowym. Robimy to tylko dzięki naszej wierze, aby uzdrowienie pojawiło się w świecie fizycznym! Spodziewaj się cudów.

Wniosek: Poznaj problem, zacznij się modlić, wyobraź sobie efekt końcowy, spodziewaj się cudu.

W Nowym Testamencie Jezus i jego uczniowie modlili się o uzdrowienie w inny sposób niż w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie jest to właściwie tylko rozkaz pozbycia się problemu, uzdrowienia ciała, albo po prostu położenia rąk na ciele, albo po prostu myśl, czasami inne działania. Nie znajdujemy miejsc, w których Jezus lub inni wierni mieli praktykę błagania Boga o uzdrowienie. Nawet List Jakub 5:14,15 mówi, że za chorego należy się modlić modlitwą wiary”. Jak modlić się modlitwą wiary Jezus nauczył nas w Ewangelii Marka 11:22-24, co jest tylko rozkazem, aby problem usunął się z drogi. Jezus powiedział, że powinniśmy rozkazywać górze. Oznacza to, że musimy zarządzić bezpośrednio chorobą lub problemem w życiu człowieka. Nie powinniśmy wątpić w to, że kiedy mówimy, niebo nas słyszy i zgadza się, ale wróg słyszy i jest posłuszny. Mówcie do problemu, nie o problemie.

Mówienie z mocą: Jeśli prosisz piesku, proszę wyjść, będzie on nadal stał i machał ogonem. Kiedy prosisz demona, by wyszedł, nie wyjdzie, musi zostać wyrzucony. Liczy się spokój, nigdy nie błagaj. Weź swoją pozycję w Chrystusie i rozkaż słabości, chorobie i diabłu, aby opuścił chorego człowieka. Kiedy nauczymy się dowodzić, zamiast prosić, natychmiast zobaczymy wyniki. Jezus dał nam moc, więc musimy zacząć mówić w sposób, który jasno pokazuje, że mamy tę moc. Odgrywasz teraz rolę samego Jezusa, ponieważ On żyje w tobie. Powinniśmy rozkazywać chorobie, a nie prosić Boga, by zrobił to za nas. Nie musisz prosić Boga, by zrobił to, co już zrobił, nie musisz prosić Boga, by zrobił to, co On ci kazał. Nie proście Boga o uzdrowienie, On już to zrobił przez rany Jezusa. Zwróć się bezpośrednio do problemu i rozkaż, aby zrobił to, co chcesz.

Zasada jest prosta: Rozkazuj złemu duchowi, chorobie lub ciału robić to, co mówisz. Na przykład: zły duchu, idź precz!. Chorobo zniknij! Ciało bądź wyleczone! W imieniu Pana Jezusa Chrystusa!

WIĘC ATAKUJMY!

Wygnanie, wyrzucanie, nakazywanie duchowi nieczystemu / niepełnosprawności / chorobie / diagnozie / konsekwencji / objawom / problemowi, który cię martwi, idź w imię Jezusa Chrystusa. Wyjdź na Imię Jezusa Chrystusa tyle razy, ile potrzebujesz. Nakaż, aby ciało zostało wyleczone/zdrowe/holistyczne/wzmocnione/ w imię Jezusa Chrystusa. Połóż ręce, jeśli to możliwe. Namaść olejem, jeśli to możliwe. Jeśli osoby tam nie ma, módl się w ten sposób nad chusteczką do nosa lub innym przedmiotem, który następnie zostanie przekazany choremu, aby nosił go ze sobą, aż zostanie wyleczony. Jeśli nie da się wysłać chusteczki, módlcie się i rozkazujcie z daleka, bo Bóg jest wszędzie i przenika wszystko, więc odległość nie jest problemem

Wniosek: Powiedz wrogowi, żeby się wynosił.

Sprawdź: Poproś osobę, aby sprawdziła, czy nie zaszły zmiany lub zrobiła coś, czego nie mogła zrobić przed modlitwą. Niech sprawdzi nawet, czy czuje ból. Faktem jest, że wielu ludzi jest uzdrowionych, gdy próbują robić rzeczy, których nie mogliby zrobić przed modlitwą. Dlatego konieczne jest sprawdzenie, co dana osoba może zrobić przed i po modlitwie, tak aby można było dostrzec różnicę. Nie śpiesz się i daj mu trochę czasu na testowanie. Jeśli nie ma zmian, wracamy do poprzedniego punktu. Jeśli zmiany nie są duże, wracamy do poprzedniego punktu. Jeśli zmiany są znaczące, nadal powracamy do poprzedniego elementu. I tak dalej, aż do całkowitego wyleczenia.

Wniosek: Kiedy osoba sprawdza, okazuje wiarę.

Zobacz także czym jest modlitwa o uzdrowienie i modlitwa o uzdrowienie z raka.