WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA WROCŁAW

KOŚCIÓŁ REVIVAL

Zapraszamy do serca Dolnego Śląska, gdzie w malowniczym Wrocławiu, przy ul. Stargardzkiej 11D, znajduje się Kościół Protestancki Wrocław – miejsce odnowienia i pogłębiania wiary. Nasza wspólnota chrześcijańska we Wrocławiu pełni rolę mostu, łączącą ludzi z Bogiem.

Nasza Wizja
W naszym przekonaniu kryje się wyjątkowa szansa na głębsze doświadczenie obecności Boga w naszym życiu, a to dlatego, że stajemy na progu duchowej przemiany. Nasze niedzielne zgromadzenia są wyrazem tego pragnienia, skupiając się na Jezusie i Jego nieskończonej miłości do nas.

Dlaczego My?
Wspólnota Chrześcijańska Wrocław to nie tylko miejsce kultu religijnego, ale przede wszystkim społeczność ludzi gotowych do dzielenia się swoją wiarą, duchowymi przeżyciami i miłością. Nasze różnorodne formy posługi, takie jak grupy domowe, służba małżeńska czy posługa prorocza, są odpowiedzią na wyzwania naszego współczesnego świata. Pomagamy w budowaniu trwałych relacji z Bogiem i z innymi ludźmi.

Zaproszenie
Jeśli poszukujesz miejsca, gdzie nie tylko umocnisz swoją wiarę, ale również staniesz się integralną częścią czegoś większego, to Wspólnota Chrześcijańska Wrocław serdecznie Cię zaprasza. Dołącz do nas i przekonaj się, jak Bóg może odmienić Twoje życie!

Czym jest wspólnota chrześcijańska?

Kościół Protestancki Wrocław – centrum wspólnoty wierzących, zjednoczonych w wiarze w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i Zbawiciela świata, stanowi nie tylko strukturę organizacyjną ani budynek służący nabożeństwom. To przede wszystkim miejsce, gdzie wierni razem oddają cześć Bogu, badają Pismo Święte, składają modlitwy i dzielą się swoimi duchowymi doświadczeniami.

Kościół Protestancki Wrocław pełni także ważną rolę społeczną, zaangażowując się w działania charytatywne, edukacyjne oraz kulturowe. To miejsce, w którym ludzie o różnych rodowodach, kulturach i historiach znajdują poczucie przynależności, wsparcie oraz duchowe prowadzenie. W jego centrum leży pragnienie szerzenia Ewangelii i nauczania Jezusa Chrystusa, aby jak najwięcej osób mogło doświadczyć Jego miłości i zbawienia.

Kościół Protestancki Wrocław to również przestrzeń, w której wierzący są wyposażani w narzędzia potrzebne do głębokiej duchowej przemiany, umożliwiając im życie zgodnie z wartościami i zasadami chrześcijańskimi. W tym kontekście, Kościół Protestancki Wrocław nie jest jedynie miejscem, do którego się przychodzi, ale także wspólnotą, do której się należy, oraz misją, którą się realizuje.