WYPĘDZANIE DEMONÓW

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Żyjemy w świecie i społeczeństwie, które jest częściowo kontrolowane i kształtowane przez szatana i jego armię złych duchów. Chociaż tego nie widzimy na własne oczy, świat duchowy przenika się z naszym widzialnym. Złe duchy tworzą wszystkie podstawowe wartości i zasady, na których zbudowane są wszystkie narody i kultury świata. Kreują prawa, religie, a nawet rozrywkę. Pośredni wpływ na człowieka zaczyna się już od najmłodszych lat, a później dojrzewa wraz z wiekiem. Wypędzanie demonów to obowiązek każdego ucznia Jezusa, gdyż otrzymaliśmy od Niego autorytet nad wszystkimi złymi duchami. W wielu kościołach nie praktykuje się nakazu wypędzania złych duchów, dlatego często szatan wdziera się ze swoim zwiedzeniem do takich społeczności ludzi wierzących. W Biblii widzimy, jak demony wypędzane są przez Jezusa, apostołów oraz innych uczniów Jezusa jak Filip w Dziejach Apostolskich.

Demony są nieczystymi, złymi duchami, które zamieszkują w człowieku, w zwierzętach, mieszkają w pomieszczeniach i opuszczonych miejscach. Demony manipulują, uciskają, uwodzą, zniesławiają i kłamią, sprowadzają klątwy i choroby, przepowiadają i czynią cuda. Kontrolują ludzi poprzez kłamstwa, fałszywe religie i wpajają strach. Występują różne rodzaje duchów: duchy śmierci, duch cudzołóstwa, duchy chorób, duchy czarów. Przekazują ludziom swoją istotę, obraz i podobieństwo. Celem końcowym działalności demona jest śmierć człowieka w oddzieleniu od Boga, tak, aby na wieki został potępiony oraz zniszczenie wszystkich w jego otoczeniu począwszy od najbliższej rodziny. Siła demona jest mierzona w kategoriach siły i poziomu ducha. Im mniej człowiek kontroluje siebie, tym większą moc ma demon w człowieku. Zaczyna się od wpływu na myśli, później przejmuje organy mowy, a na końcu pojawiają się napady, zamieszania, szalone zachowanie, dręczenie samego siebie, zaniki świadomości. Zobacz także czym jest opętanie?

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

NIEDZIELA

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń:

516 494 821 lub 514 398 613

MASZ PYTANIE?

PRZYKŁADOWE ATAKI SZATANA NA CZŁOWIEKA

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

wypędzanie-demonów

CHOROBY I BEZSILNOŚĆ

▪ Choroby, pojawiające się z nikąd
▪ Powtarzające się wypadki
▪ Choroby nieuleczalne
▪ Choroby genetyczne
▪ Choroby niezdiagnozowane

uwalnianie-od-demonów

CHOROBY PSYCHICZNE I UZALEŻNIENIA

▪ Choroby psychiczne
▪ Schizofrenia
▪ Uzależnienia
▪ Depresja
▪ Myśli samobójcze

jak-uzdrawiać-chorych

DRĘCZENIE

▪ Koszmary
▪ Lęk
▪ Strach
▪ Zwidy
▪ Głosy w głowie

PECH I NIESZCZĘŚCIE

▪ Niszczenie relacji rodzinnych
▪ Problemy finansowe
▪ Wypadki i powtarzający się pech
▪ Perwersje seksualne
▪ Przekleństwo w miłości

DLACZEGO I JAK DEMONY WCHODZĄ W LUDZI?

PRZYKŁADY

  • Ludzie rodzą się opętani przez demony i przeklęci. Demony są przekazywane dzieciom z pokolenia na pokolenie
  • Ludzie popełniają grzech czarów i bałwochwalstwa. Również inne grzechy
  • Poprzez fałszywe nauczanie i uwodzenie. Poprzez demoniczną kontrolę umysłu
  • Poprzez wykorzystywanie seksualne, homoseksualizm, stres i urazy, pornografię, narkomanię, alkoholizm itp.
  • Przekazywanie złych duchów poprzez praktyki i nauki okultystyczne
  • Przekleństwo
  • Nieprzebaczenie

WYPĘDZANIE DEMONA

CZY TO PRAWDA?

Człowiek zazwyczaj traktuje opowieści o wypędzaniu demonów, szatanie, diabłach i złych duchach jak bajkę. Większość myśli, że takie sytuacje jak opętanie czy zniewolenie występują tylko w krajach afrykańskich lub wśród satanistów, lub występowały w odległych biblijnych czasach. Wypędzanie złych duchów i szatana można zobaczyć tylko w horrorach z Hollywood i oczywiście tylko przez specjalnych egzorcystów katolickich z Watykanu. Niestety prawda jest zupełnie innaLudzie, gdy otworzą się na działanie diabła np. poprzez dowolną formę okultyzmu lub po prostu przez nieświadome kontakty z demonami, szybko orientują się, że w pewnym momencie zaczyna w życiu coś się zmieniać. Niestety zmiana ta nie jest przyjemna.

Pojawiają się lęki, depresja, małżeństwo się rozpada, a wszędzie wokół pojawia się nieszczęście. Zaczynają się koszmary, zaczynają słyszeć głosy w głowie i czują zawsze czyjąś obecność. To są tylko przykładowe i początkowe symptomy, które przez wiele osób nazywane są normalnym życiem”. Wypędzanie złych duchów, czyli diabła jest częścią naszego życia jako uczniów Jezusa. Jeżeli czujesz, że Twój problem ma związek z szatanem i jego działaniem w Twoim życiu, nie czekaj, szukaj pomocy w Jezusie i Jego żywym kościele.  

Zobacz także:

Opętanie: Oznaki i Początki