WYPĘDZANIE SZATANA I DIABŁA

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Czy wypędzanie szatana z człowieka to nie jest tylko religijna bajka? Okazuje się, że nie. Opętanie jest powszechnym zjawiskiem, choć większość społeczeństwa traktuje je jako powszechną chorobę psychiczną, cechę charakteru danej osoby lub po prostu wymysł. Jednak wiele osób doświadcza spotkań z szatanem w swoim życiu codziennym. Czy to nawiedzony dom, czy sny z diabelskimi obrazami, czy nawet doświadczenia nadprzyrodzone podczas zabawy w wywoływanie duchów – to tylko kilka przykładów spotkania z szatanem w naszej rzeczywistości. Nierzadko nie zdajemy sobie sprawy, że traumy z dzieciństwa, myśli depresyjne, skłonności samobójcze czy agresywne zachowania mogą być wynikiem wpływu diabła na nasze życie. Od najmłodszych lat zbieramy w sobie różne demony, które później manifestują się w naszym codziennym funkcjonowaniu. Te manifestacje nie sprowadzają się tylko do diabelskich okrzyków; to również nasze codzienne zachowania, takie jak ataki lęku, paniki, sny o charakterze seksualnym i wiele innych.

Wypędzanie szatana jest praktyką, którą od wielu lat praktykujemy w naszym Kościele Revival. Pomagamy osobom z całej Polski, które nie znalazły pomocy ani u lekarzy psychiatrów, ani u katolickich egzorcystów, a często spotkały się z wyśmianiem w swoim otoczeniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w wypędzeniu szatana, zapraszamy cię do naszego kościoła na specjalne spotkanie, które odbywa się w pierwszą sobotę każdego miesiąca. Jeśli nie możesz czekać, jesteśmy tu również dla ciebie w każdą niedzielę po naszym regularnym spotkaniu. Możesz być pewien, że jeśli przyjedziesz z sercem pragnącym uwolnienia przez Jezusa, twój problem znajdzie rozwiązanie. Wierzymy w moc Jezusa w wypędzaniu szatana i diabła. Nasza modlitwa, wiara i wsparcie są tu, aby cię otoczyć w tej trudnej walce i prowadzić cię do uwolnienia. Nie wahaj się przyjechać do naszego Kościoła Revival we Wrocławiu, gdzie oferujemy darmową pomoc i modlitwę dla tych, którzy potrzebują wypędzenia złego ducha. Bądź pewien, że nie jesteś sam, a Jezus ma moc, aby uwolnić cię od wszelkiego zniewolenia.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

NIEDZIELA

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń:

516 494 821

MASZ PYTANIE?

WYPĘDZANIE SZATANA Z CZŁOWIEKA

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Jezus powiedział: „W imię moje demony będziesz wyrzucał” Ewangelia Marka 16:17 Chociaż przykazanie wypędzania szatana nie jest jedyną rzeczą, do której jesteśmy wezwani jako wierzący, jesteśmy zachęcani, aby iść i pomóc uwolnić tych, którzy są związani przez szatana. Umiejętność wypędzania szatana – diabła nie jest darem Ducha Świętego, to przykazanie dane każdemu wierzącemu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czego wymaga od ciebie wyzwolenie, chciałbym podzielić się z wami biblijnymi zasadami, które powinna znać każda osoba, która chce być skuteczna w służbie wyzwolenia i wyrzucania diabła.

Sprawdź także czym jest opętanie i jakie są oznaki opętania.

4 PRAWDY, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ

1) Urząd

Wypędzanie szatana odbywa się dzięki autorytecie, jaki posiadają wierzący. Jako chrześcijanin masz autorytet, którego nie mają niewierzący. Kiedy kroczysz pod władzą Jezusa jako swojego Zbawiciela – pod Jego imieniem i pod Jego panowaniem, wtedy chodzisz pod autorytetem Jezusa. Widzimy tego przykład, gdy uczniowie, którzy szli pod władzą Jezusa, otrzymali Jego upoważnienie, by wypędzali demony.

Ewangelii Marka 16:17 czytamy: „A te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: W moim imieniu będą wyrzucać demony; będą mówić nowymi językami”. Tutaj Jezus wyjaśnia, że w Jego imieniu ci, którzy wierzą, wypędzą demony. Pamiętaj, jeśli wierzysz w Jezusa, to jesteś pod Jego imieniem. Jeśli jesteś pod Jego imieniem, masz Jego autorytet. I pod Jego władzą będziesz wyrzucał demony. Ta władza jest połączona z TWOIM zadaniem i powołaniem jako wierzący w Jezusa Chrystusa. Nawet jeśli nie jesteś w służbie, zostałeś powołany przez Jezusa do wyrzucania demonów! Jest to zadanie każdej osoby, która podlega władzy Jezusa Chrystusa i postępuje pod Jego władzą (zob. Ew. Mateusza 10:7-11).

2) Namaszczenie

Demony wychodzą przez namaszczenie (moc), która pochodzi tylko od Ducha Świętego. W Ewangelii Mateusza 12:28 Jezus mówi: „Ale jeśli wyrzucam demony Duchem Bożym, z pewnością przyszło na was królestwo Boże”. To pokazuje nam, że Duch Święty jest tajemnicą Jezusa w służbie wyzwolenia. W Ewangelii Łukasza 4:18 Jezus czyta: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił, abym głosił Ewangelię ubogim; On posłał Mnie, abym uzdrowił złamanych serc, abym głosił wyzwolenie jeńcom , a niewidomym odzyskanie wzroku, aby uwolnić uciśnionych ” . Widzimy tutaj, że Duch Boży, który również zstąpił na nas, ma na celu wyzwolenie — aby zerwać kajdany, uwolnić jeńców i przynieść prawdę Jezusa Chrystusa naszemu pokoleniu.  „Lecz otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi” – Dzieje Apostolskie 1:8 Jak możesz otrzymać tę moc, o której mówi Jezus? Otrzymujesz to, chodząc i żyjąc pod wpływem Ducha Świętego. Jako wierzący musisz pielęgnować intymność, świadomość i konsekwentnie na Nim polegać. Służba wyzwolenia może czasami być przytłaczająca, ale musisz pamiętać, że najważniejszą osobą w wyzwoleniu jest Duch Święty. Nawet jeśli nie czujesz się wyjątkowo kompetentny lub doświadczony w dziedzinie uwalniania, aby być w tym skutecznym, zawsze będziesz musiał chodzić w Duchu Świętym. Kiedy wyrzucasz demony, powiedz Duchowi Świętemu, jak bardzo potrzebujesz Jego przewodnictwa i że polegasz na Nim, aby nastąpiło wyzwolenie.

3) Imię Jezus

Ludzie mogą używać różnych metod, a nawet zmieniać to, co robią, aby wypędzać demony; zależy to od ich przeszłych doświadczeń. Jest jednak tylko jedna główna i niezmienna formuła dana nam w Piśmie, przez którą diabeł jest wypędzany – imię Jezus. Jest tylko jedna główna i niezmienna formuła wypędzania demonów – imię Jezusa – Ewangelia Marka 16:18

  • Imię Jezusa nie jest magią ani tajemną frazą.
  • Imię Jezusa to imię Boga. Jest wywyższony ponad wszelkie inne imię. Jest to imię, które nie tylko nas zbawia, ale także daje prawomocność naszego autorytetu w Chrystusie — i nawet demony o tym wiedzą!

Uprawnionym autorytetem nie jest podszywanie się pod Jezusa, ale reprezentowanie Jezusa. Pamiętaj, kiedy mówisz „W imieniu Jezusa” podczas wyzwolenia, tak naprawdę mówisz temu demonowi: „Jezus chce cię usunąć!” Nie daj się zastraszyć demonicznym manifestacjom, brutalnym zachowaniom lub uporczywym demonom. Imię Pana to mocna wieża; sprawiedliwy człowiek wpada i zostaje zbawiony – Przypowieści Salomona 18:10.

4) Wyrzuć je

Demony są usuwane przez wyrzucanie. Demonów nie usuwa się poprzez terapię, wyznanie grzechów czy nawet prostą modlitwę. Nie możesz prosić o wypędzenie demonów, będziesz musiał wypędzić demony tak, jak to zrobił Jezus (zob. Ew. Mateusza 8:16, Ew. Mateusza 9:33, Ew. Mateusza 10:1, Ew. Mateusza 10:8, Ew. Mateusza 12:28, Ew. Marka 1:34, Mk 1:39, Mk 3:15, Mk 6:13, Mk 16:9, Mk 16:17, Łk 13:32). Rozkaż im. Czasami będziesz musiał nazwać je po imieniu. Będziesz musiał mówić stanowczo (co czasami może oznaczać głośno) z autorytetem w imieniu Jezusa i mocą Ducha Świętego. Demony będą musiały być posłuszne. Ciało musi zostać ukrzyżowane. Musimy pokutować za nasze grzechy. Musimy uciec od świata. Ale demony trzeba wyrzucić.