Wrocław, ul. stargardzka 11d| w każdą niedzielę o 11:00

WYPĘDZANIE SZATANA I DIABŁA

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Czy wypędzanie szatana z człowieka to nie jest tylko religijna bajka? Okazuje się, że nie. Opętanie jest to to powszechne zjawisko i większość społeczeństwa traktuje to jako powszechną chorobę psychiczną, cechy charakteru danej osoby lub po prostu wymysły. Czy nie słyszałeś nigdy o nawiedzonym domu?

Czy nie spotkałeś nigdy szatana w śnie? Czy podczas zabawy w wywoływanie duchów nie stało się nic nadzwyczajnego? Jest to tylko kilka przykładów spotkania z szatanem w naszej codzienności. Bardzo często nie mamy świadomości, że trauma z dzieciństwa, myśli depresyjne i samobójcze, ataki agresji itp. są w większości wynikiem wpływu diabła na Twoje życie. Od urodzenia człowiek zbiera do swojego wnętrza różne demony, które później manifestują się w jego życiu. Manifestacje to nie są tylko diabelskie okrzyki, są to również codzienne zachowania jak atak lęku, paniki, sny seksualne i wiele więcej. Wypędzanie szatana jest powszechną praktyką w naszym kościele od wielu lat. Pomagamy osobą całej polski, które nigdzie nie znalazły pomocy. Nie znalazły pomocy u lekarzy psychiatrów oraz katolickich egzorcystów, a w swoim otoczeniu spotkały się z wyśmianiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy z wypędzeniem szatana, przyjedź do nas na specjalne spotkanie w pierwszą sobotę miesiąca lub przyjedź w dowolną niedzielę. Możesz być pewny, że jeżeli przyjedziesz z sercem pragnącym uwolnienia od Jezusa, Twój problem się skończy.

SPOTKANIE Z MODLITWĄ O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE

Potrzebujesz pomocy z wypędzenie złego ducha?

Najbliższe Spotkanie:

15 KWIETNIA 2023

GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń:

514 398 613 lub 516 494 821

O UWOLNIENIE I UZDROWIENIE MODLIMY SIĘ TAKŻE W KAŻDĄ NIEDZIELĘ PO SPOTKANIU:
GODZINA: 11.00 MIEJSCE: UL. STARGARDZKA 11D WROCŁAW

oraz

ONLINE W KAŻDĄ ŚRODĘ O 21:00

MASZ PYTANIE?

WYPĘDZANIE SZATANA Z CZŁOWIEKA

KOŚCIÓŁ REVIVAL WROCŁAW

Jezus powiedział: „W imię moje demony będziesz wyrzucał” Ewangelia Marka 16:17 Chociaż przykazanie wypędzania szatana nie jest jedyną rzeczą, do której jesteśmy wezwani jako wierzący, jesteśmy zachęcani, aby iść i pomóc uwolnić tych, którzy są związani przez szatana. Umiejętność wypędzania szatana – diabła nie jest darem Ducha Świętego, to przykazanie dane każdemu wierzącemu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czego wymaga od ciebie wyzwolenie, chciałbym podzielić się z wami biblijnymi zasadami, które powinna znać każda osoba, która chce być skuteczna w służbie wyzwolenia i wyrzucania diabła.

Sprawdź także czym jest opętanie i jakie są oznaki opętania.

4 PRAWDY, KTÓRE MUSISZ ZNAĆ

1) Urząd

Wypędzanie szatana odbywa się dzięki autorytecie, jaki posiadają wierzący. Jako chrześcijanin masz autorytet, którego nie mają niewierzący. Kiedy kroczysz pod władzą Jezusa jako swojego Zbawiciela – pod Jego imieniem i pod Jego panowaniem, wtedy chodzisz pod autorytetem Jezusa. Widzimy tego przykład, gdy uczniowie, którzy szli pod władzą Jezusa, otrzymali Jego upoważnienie, by wypędzali demony.

Ewangelii Marka 16:17 czytamy: „A te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: W moim imieniu będą wyrzucać demony; będą mówić nowymi językami”. Tutaj Jezus wyjaśnia, że w Jego imieniu ci, którzy wierzą, wypędzą demony. Pamiętaj, jeśli wierzysz w Jezusa, to jesteś pod Jego imieniem. Jeśli jesteś pod Jego imieniem, masz Jego autorytet. I pod Jego władzą będziesz wyrzucał demony. Ta władza jest połączona z TWOIM zadaniem i powołaniem jako wierzący w Jezusa Chrystusa. Nawet jeśli nie jesteś w służbie, zostałeś powołany przez Jezusa do wyrzucania demonów! Jest to zadanie każdej osoby, która podlega władzy Jezusa Chrystusa i postępuje pod Jego władzą (zob. Ew. Mateusza 10:7-11).

2) Namaszczenie

Demony wychodzą przez namaszczenie (moc), która pochodzi tylko od Ducha Świętego. W Ewangelii Mateusza 12:28 Jezus mówi: „Ale jeśli wyrzucam demony Duchem Bożym, z pewnością przyszło na was królestwo Boże”. To pokazuje nam, że Duch Święty jest tajemnicą Jezusa w służbie wyzwolenia. W Ewangelii Łukasza 4:18 Jezus czyta: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił, abym głosił Ewangelię ubogim; On posłał Mnie, abym uzdrowił złamanych serc, abym głosił wyzwolenie jeńcom , a niewidomym odzyskanie wzroku, aby uwolnić uciśnionych ” . Widzimy tutaj, że Duch Boży, który również zstąpił na nas, ma na celu wyzwolenie — aby zerwać kajdany, uwolnić jeńców i przynieść prawdę Jezusa Chrystusa naszemu pokoleniu.  „Lecz otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi” – Dzieje Apostolskie 1:8 Jak możesz otrzymać tę moc, o której mówi Jezus? Otrzymujesz to, chodząc i żyjąc pod wpływem Ducha Świętego. Jako wierzący musisz pielęgnować intymność, świadomość i konsekwentnie na Nim polegać. Służba wyzwolenia może czasami być przytłaczająca, ale musisz pamiętać, że najważniejszą osobą w wyzwoleniu jest Duch Święty. Nawet jeśli nie czujesz się wyjątkowo kompetentny lub doświadczony w dziedzinie uwalniania, aby być w tym skutecznym, zawsze będziesz musiał chodzić w Duchu Świętym. Kiedy wyrzucasz demony, powiedz Duchowi Świętemu, jak bardzo potrzebujesz Jego przewodnictwa i że polegasz na Nim, aby nastąpiło wyzwolenie.

3) Imię Jezus

Ludzie mogą używać różnych metod, a nawet zmieniać to, co robią, aby wypędzać demony; zależy to od ich przeszłych doświadczeń. Jest jednak tylko jedna główna i niezmienna formuła dana nam w Piśmie, przez którą diabeł jest wypędzany – imię Jezus. Jest tylko jedna główna i niezmienna formuła wypędzania demonów – imię Jezusa – Ewangelia Marka 16:18

  • Imię Jezusa nie jest magią ani tajemną frazą.
  • Imię Jezusa to imię Boga. Jest wywyższony ponad wszelkie inne imię. Jest to imię, które nie tylko nas zbawia, ale także daje prawomocność naszego autorytetu w Chrystusie — i nawet demony o tym wiedzą!

Uprawnionym autorytetem nie jest podszywanie się pod Jezusa, ale reprezentowanie Jezusa. Pamiętaj, kiedy mówisz „W imieniu Jezusa” podczas wyzwolenia, tak naprawdę mówisz temu demonowi: „Jezus chce cię usunąć!” Nie daj się zastraszyć demonicznym manifestacjom, brutalnym zachowaniom lub uporczywym demonom. Imię Pana to mocna wieża; sprawiedliwy człowiek wpada i zostaje zbawiony – Przypowieści Salomona 18:10.

4) Wyrzuć je

Demony są usuwane przez wyrzucanie. Demonów nie usuwa się poprzez terapię, wyznanie grzechów czy nawet prostą modlitwę. Nie możesz prosić o wypędzenie demonów, będziesz musiał wypędzić demony tak, jak to zrobił Jezus (zob. Ew. Mateusza 8:16, Ew. Mateusza 9:33, Ew. Mateusza 10:1, Ew. Mateusza 10:8, Ew. Mateusza 12:28, Ew. Marka 1:34, Mk 1:39, Mk 3:15, Mk 6:13, Mk 16:9, Mk 16:17, Łk 13:32). Rozkaż im. Czasami będziesz musiał nazwać je po imieniu. Będziesz musiał mówić stanowczo (co czasami może oznaczać głośno) z autorytetem w imieniu Jezusa i mocą Ducha Świętego. Demony będą musiały być posłuszne. Ciało musi zostać ukrzyżowane. Musimy pokutować za nasze grzechy. Musimy uciec od świata. Ale demony trzeba wyrzucić.