Kim jesteśmy i w co wierzymy

Revival to kościół chrześcijański we Wrocławiu. Wierzymy, że jesteśmy na krawędzi największego przebudzenia wszechczasów.
Cotygodniowe, niedzielne spotkanie skupia się na obecności Jezusa i oglądaniu Jego chwały. W centrum naszych spotkań jest poszukiwanie obecności Boga, gdzie nasze serca zostają przemienione. 
Zapraszamy do przyłączenia się do nas w tej przygodzie!
Jest dla ciebie miejsce w tym, co Bóg robi w naszym domu.

Często czujemy, że czegoś brakuje w naszym życiu i próbujemy wypełnić pustkę pieniędzmi, sukcesem, relacjami i nie tylko, ale nic na tym świecie nie zadowoli nas, ponieważ zostaliśmy stworzeni do osobistej relacji z Bogiem.

Jak puzzle z brakującym elementem, posiłek bez smaku lub płetwonurek z pustym zbiornikiem tlenu, nasze życie bez Jezusa jest pozbawione dopełnienia, znaczenia i życia. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”. Jana 14:6

prorokowanie kościół

Posługa Prorocza

Prorocza posługa Kościoła Revival polega na rozpalaniu celu, nadziei i tożsamości poprzez dar proroctwa. Z pasją nauczamy, wyposażamy i aktywizujemy wierzących w dar proroctwa i słowa wiedzy w lokalnym kościele we Wrocławiu oraz przez służbę Online.

W każdą środę o 21:00

3 Filary Prawdziwego Uczniostwa

Spotkania przedmałżeńskie

Dzieje Apostolskie 26:19: Tak więc, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny wizji z nieba. 20 Najpierw mieszkańcom Damaszku, potem mieszkańcom Jerozolimy i całej Judei, a potem poganom głosiłem, aby się nawrócili i nawrócili do Boga, aby czynami okazywać skruchę.

Ewangelia Chwały Chrystusa

2 Koryntian 4:4: Bóg tego wieku zaślepił umysły niewierzących, aby nie widzieli światła ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.

Demonstracja mocy Ducha Świętego

1 Koryntian 2:4-5: Moje przesłanie i moje przepowiadanie nie były mądrymi i przekonywającymi słowami, ale demonstracją mocy Ducha, aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, ale na mocy Bożej.

Posługa uwolnienia

Szatan jest prawdziwy, a jego głównym celem jest zniszczenie każdego z nas. Biblia mówi tak w 1 Liście Piotra 5:8: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć.”. Musimy poznawać sposoby jego działania w życiu wierzących, w przeciwnym razie możemy zostać zaskoczeni i zaatakowani. Zapraszamy Cię na jedno z naszych spotkań Online. Pozwól Bogu poprowadzić Cię do wolności, poprzez służbę uwolnienia prowadzoną w Kościele Revival.

W każdą środę o 21:00

uwolnienie kościół
kościół uzdrawianie

Posługa UZDROWIENIA

Kościół Revival to miejsce, w którym kochamy Ducha Świętego i Jego uzdrawiającą moc. To miejsce, w którym widzimy, jak Bóg przynosi życie, pełnię i miłość osobom cierpiącym na fizyczne dolegliwości. Jesteśmy przepełnionymi radością wierzącymi, którzy widzą, jak Bóg przynosi całkowite odrodzenie i uzdrowienie.

W każdą środę o 21:00

NIEDZIELNE NAUCZANIA

Do następnego spotkania: