Wrocław, ul. stargardzka 11d| w każdą niedzielę o 11:00

NASZE POSŁUGI

Jesteśmy wspólnotą wierzących, którzy z pasją patrzą, jak Jezus pozwala swoim uczniom poruszać się w znakach i cudach. Codziennie podziwiamy Go, gdy porusza się w autorytecie i mocy, czyniąc cuda dla ludzi na cotygodniowych spotkaniach kościoła Revival. Cieszymy się, że możemy być częścią cudów, które czyni we Wrocławiu, w Polsce i na całym świecie!

W Kościele Revival doświadczysz mocy Bożej i zostaniesz wyposażony we wszystko, aby być potężnym naczyniem Boga. Naszą misją jest szerzenie Królestwa Bożego poprzez głoszenie ewangelii Jezusa Chrystusa z demonstracją Bożej mocy i umacnianie uczniów, aby byli dojrzałymi, potężnymi naczyniami Bożymi. Naszą wizją jest wyposażanie i budowanie ciała Chrystusa poprzez pięć urzędów posługi zgodnie z Listem do Efezjan 4:11 (Apostołowie, Prorocy, Ewangeliści, Pastorzy i Nauczyciele). Jesteśmy zaangażowani w wzbudzanie nosicieli przebudzenia, w Polsce, aby cała Polska mogła doświadczyć żywego Jezusa.

 

Posługa prorocza

Cenimy dar proroctwa i uznajemy jego ogromne znaczenie dla dzisiejszego Kościoła. Zespół Proroczy istnieje w celu przygotowania Oblubienicy Chrystusa poprzez wypowiadanie do kościoła słów wzmocnienia, zachęty i pocieszenia. (1 Kor. 14:3) Ze Słowem Bożym jako naszym fundamentem i przez prowadzenie Ducha Świętego dążymy do stworzenia zdrowego Kościoła opartego na miłości, jedności i mocy Bożej.

Obowiązkiem prorockiego sługi jest słuchanie Ducha Świętego i mówienie tego, co słyszy; obowiązkiem odbiorcy jest osądzenie słów zgodnie ze Słowem Bożym. Służba prorocza różni się od typowego doświadczenia służby modlitewnej tym, że przychodzimy słuchać Ducha Świętego bez konkretnych oczekiwań.

 

 

W każdą niedzielę po głównej części spotkania.

Dla każdego, kto szczerze szuka woli Bożej w swoim życiu.

● Uzbrój się w pokorę i poproś Boga, aby posłużył się osobą posługującą, aby Ci pomóc.

Usługa jest bezpłatna.

● Wszyscy są mile widziani.

Posługa Uzdrowienia

Wierzymy, że Jezus nie tylko nadal uzdrawia dzisiaj, ale że uzdrowienie jest jedną z najpotężniejszych posług ewangelizacyjnych, która jest częścią kościoła. Jezus nigdy nie głosił Ewangelii królestwa Bożego bez ukazania królestwa poprzez znaki, cuda, a uzdrowienie było najczęstszą manifestacją Bożej miłości.

Co tydzień widzimy, jak ludzie otrzymują uzdrowienie! – Uzdrowienie z wszelkiego rodzaju chorób, zniewoleń, bólów i traum. Bóg uzdrawia nas nie tylko fizycznie, ale także uzdrawia nasze dusze.

W każdą niedzielę po głównej części spotkania oraz w pierwszą sobotę miesiąca.

Zobacz Szczegóły pod tym linkiem.

 

Ta służba jest dla każdego, kto potrzebuje uzdrowienia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego lub duchowego.

● Pomodli się o Ciebie mały, troskliwy zespół wyszkolonych osób

Usługa jest bezpłatna.

● Wszyscy są mile widziani.

Kościół Wrocław

Kiedy Jezus był na ziemi, w potężny sposób pokazał miłość Boga, uzdrawiając zranionych ludzi. Bóg wciąż nas kocha i chce nas uzdrowić.

Posługa Uwolnienia

Służba uwolnienia odnosi się do uwalniania ludzi spod wpływu złych duchów, czyli wypędzania demonów. Dla Jezusa i Jego pierwszych naśladowców wyzwolenie było normalną częścią ewangelii.

Z powodu niezrozumienia, strachu i innych czynników służba uwolnienia została w dzisiejszym kościele bardzo zaniedbana. Jest ona tak samo potrzebna i aktualna dzisiaj, jak była w czasach Chrystusa i wczesnego kościoła. Wiele osób każdego miesiąca otrzymuje przez służbę naszego kościoła realne uwolnienie od demonów.

Często ludziom żyjącym w naszym społeczeństwie trudno jest rozpoznać rzeczywistą obecność szatana i złych duchów, ale jest to ciągły temat przewijający się w Ewangeliach i Nowym Testamencie: „Albowiem nasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko władcy, przeciwko władzom, przeciwko mocom tego ciemnego świata i przeciwko duchowym siłom zła w królestwach niebieskich” (Efezjan 6:12).

W każdą niedzielę po głównej części spotkania oraz w pierwszą sobotę miesiąca. Zobacz Szczegóły pod tym linkiem

Ta służba jest dla każdego, kto czuje, że jego problem jest natury demonicznej.

● Pomodli się o Ciebie mały, troskliwy zespół wyszkolonych osób.

Usługa jest bezpłatna.

● Wszyscy są mile widziani.

Oto trochę prawdy o wpływie demonicznym:

● Wpływ demoniczny jest realny i znacznie bardziej powszechny niż nam się wydaje
● Istnieją różne stopnie i rodzaje wpływów demonicznych
● Pewne rzeczy mogą otworzyć drzwi wpływom demonicznym
● Chrześcijanie mogą być pod wpływem demonów i potrzebować wyzwolenia
● W Chrystusie mamy władzę wypędzenia złych duchów i uwolnienia się od wpływów demonicznych

Posługa Małżeńska

Mimo że nikt nie wchodzi w związek małżeński, spodziewając się, że jego związek nie będzie udany, to niestety wiele małżeństw kończy się rozwodem.

Fredrik Beigbeder w swojej powieści Miłość żyje trzy lata boleśnie podkreśla, jak trudno jest pogodzić się z nieudanym związkiem i w końcu o nim zapomnieć.

Ale również Biblia przypomina nam o Bożych oczekiwaniach wobec udanych małżeństw.

Opisując relację wierzących z Nim, Bóg często używa języka małżeńskiego, a nawet porównuje siebie do wiernego małżonka. Samo niebo jest przedstawione w Apokalipsie jako ostateczna uczta małżeńska.

W naszym kościele ogromną rolę odgrywają dla nas rodziny. Umacnianie i wspieranie rodzin uważamy za jedno z najważniejszych zadań naszego kościoła. Jest to jeden z kluczowych priorytetów naszej służby. 
CHĘTNIE POMOŻEMY:

  • Doradztwo dla rodzin
  • Doradztwo przedmałżeńskie
  • Doradztwo indywidualne

Napisz na email – wyślemy Ci harmonogram najbliższych spotkań. 

Ta służba jest dla każdego, kto planuje zawierać związek małżęński, chce naprawić relację w rodzinie i budować ją na Bożych zasadach. 

sluzba dla malzenstw
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Posługa Ewangelizacyjna

Głoszenie ewangelii na ulicach miasta można zdefiniować jako głoszenie Słowa Bożego na arenie publicznej, aby nieść Ewangelię Jezusa Chrystusa tym, którzy nigdy nie postawiliby stopy w kościele. Ludzie Boży w Starym i Nowym Testamencie byli nazywani kaznodziejami ulicznymi; głosili na forach publicznych i często byli wyśmiewani, odrzucani, prześladowani, a nawet znienawidzeni. Od Noego, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Jonasza, Amosa, Jana Chrzciciela, Piotra, Pawła, aż do samego Jezusa, biblijni mężowie Boży byli kaznodziejami ulicznymi.

Raz w tygodniu mała i duża ewangelizacja raz w miesiącu. Szczegóły na profilach Facebook.

Ta służba jest dla każdego, kto chce głosić Jezusa.

● Ewangelizacja jest zorganizowana prowadzi ją jeden z liderów.
● Biorąc udział w ewangelizacji działasz zgodnie z zasadami, które przedstawi Ci lider.
● Cel ewangelizacji to przyprowadzanie ludzi do Jezusa.