POSŁUGA MAŁŻEŃSKA

Naszym pragnieniem jest wyposażenie i zachęcenie każdej pary do zrozumienia Bożego planu dotyczącego małżeństwa oraz dobrej praktyki w sztuce małżeństwa. Zapewniamy biblijną perspektywę oraz praktyczne wskazówki niezbędne do osiągnięcia udanego małżeństwa.

Nikt nie zawiera małżeństwa z zamiarem rozwodu po pół roku. Niewielu pragnie przejść przez to, co opisuje Fredrik Beigbeder w swojej powieści „Miłość trwa trzy lata”: „Zbyt wiele wspomnień, zbyt wiele do zapomnienia, piekielnie trudna praca, by wymazać to wszystko z pamięci, ile pięknych chwil trzeba przeżyć w miejsce tych starych”.

Niemniej jednak, małżeństwa się rozpadają, a rozwody zdarzają się zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących. Fakt, że ktoś nazywa się chrześcijaninem, nie chroni go przed rozwodem. Małżeństwo jest bowiem świętym obrazem dla Boga. Wiele razy On porównuje swoją relację z wierzącymi do małżeństwa, opisując swoją wierność jako tę, którą przejawia małżonek, a niebo jako ucztę małżeńską. W tym kontekście bardzo interesujący jest fragment piątego rozdziału listu apostoła Pawła do Efezjan, gdzie stwierdza, że uległość żony wobec męża jest wynikiem napełnienia jej Duchem Świętym i przejawem uwielbienia Pana. Zaraz potem Paweł wzywa mężów, aby kochali swoje żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół.

"Bądźcie napełnieni Duchem...Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie;"

Uważamy, że umacnianie i wspieranie rodzin to jedno z ważnych zadań naszego Kościoła i stanowi kluczowy priorytet naszej posługi małżeńskiej. Pismo Święte jasno podkreśla rolę małżeństwa i rodziny jako wielkiego błogosławieństwa, jednakże aby cieszyć się tym błogosławieństwem, wymagane jest poświęcenie, wsparcie innych i ciężka praca. Możliwe, że Twoja rodzina boryka się z trudnościami, ale pamiętaj, że nie jesteś w tym sam.

A może teraz idzie wam stosunkowo dobrze, ale chcielibyście wiedzieć, jak możecie sprawić, że wasz związek będzie jeszcze głębszy i silniejszy? Małżeństwo nie jest łatwe dla wszystkich, ponieważ każdy z nas musi pokonać swoje egoizmy. Nie jest łatwo zrobić to samemu. Dlatego w naszym kościele organizowane są grupy rodzinne, seminaria oraz konferencje dotyczące życia rodzinnego, wychowywania dzieci, jak radzić sobie z konfliktem w rodzinie i wiele innych pytań, dotyczących szczęśliwej rodziny. 

W czym i jak możemy Ci pomóc?

Spotkania przedmałżeńskie

Spotkania przedmałżeńskie to cykl konsultacji, które odbywają się przed ślubem, prowadzone przez liderów usługujących, którzy mają doświadczenie w pracy z narzeczonymi. Ich celem jest przygotowanie pary do życia małżeńskiego i pomóc im zrozumieć znaczenie małżeństwa jako sakramentu i życiowego wyboru.

Konsultacja indywidulana

Indywidualne konsultacje w posłudze małżeńskiej są ważnym narzędziem, które może pomóc małżonkom w rozwiązaniu trudności, które pojawiły się w czasie ich małżeństwa, oraz w budowaniu silnych relacji z małżonkiem.Spotkania te są prowadzone w sposób indywidualny, aby zaspokoić potrzeby konkretnych małżonków i skoncentrować się na problemach, które dla nich są ważne.

Spotkania rodzinne

Spotkania rodzinne w posłudze małżeńskiej są ważnym narzędziem, które pomaga rodzinie lepiej zrozumieć potrzeby i wyzwania, jakie stawiają przed parą małżeńską. Pozwalają one na budowanie silnych i trwałych relacji, które są kluczowe dla udanego małżeństwa i życia rodzinnego.

Wychowywanie dzieci

Konsultacje z wychowywania dzieci w posłudze małżeńskiej są ważnym narzędziem, które pomaga rodzicom lepiej zrozumieć potrzeby i wyzwania, jakie stawia przed nimi wychowanie dzieci. Pozwalają one na budowanie silnych i trwałych relacji z dzieckiem, które są kluczowe dla udanego wychowania i rozwoju dziecka.

Twoje małżeństwo potrzebuje pomocy?

Wypełnij formularz kontaktowy, skontaktujemy się z Tobą i zaplanujemy datę spotkania online.

ODPOWIEDZI NA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Posługa małżeńska to specjalna forma posługi duchowej oferowana przez kościół dla narzeczonych i małżonków, która ma na celu wsparcie i przewodnictwo w ich życiu małżeńskim. Posługa małżeńska oferuje różne rodzaje wsparcia, takie jak konsultacje przedmałżeńskie, konsultacje rodzinne, indywidualne konsultacje i konsultacje z wychowywania dzieci.

Posługa małżeńska oferuje wiele korzyści dla narzeczonych i małżonków, w tym wsparcie i przewodnictwo duchowe, pomoc w budowaniu silnych i trwałych relacji, pomoc w radzeniu sobie z problemami małżeńskimi, a także pomoc w kształtowaniu zdrowych relacji z rodziną i społecznością.

Nie, posługa małżeńska jest dostępna dla każdej pary, niezależnie od ich przynależności kościelnej. Kościoły oferują posługę małżeńską, aby pomóc parom w budowaniu zdrowych i trwałych relacji.

Tak, posługa małżeńska jest dostępna również w języku ukraińskim czy rosyjskim. 

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji na temat posługi małżeńskiej - skontaktuj się z nami przez e-mail kosciol.revival@gmail.com lub umówić się na spotkanie przez nasz formularz kontaktowy.